Skip to main content
Participació i durada mitjana de les activitats de la llar família per tipus i quotidianitat, segons sexe i fills menors a la llar Catalunya. 2011
Tasques de manteniment quotidià de la llar Tasques de manteniment puntual de la llar Tasques de gestió i organització de la llar Tasques de cura dels nens de la llar Tasques de cura d'adults de la llar Activitats relacionades amb la llar i la família
Homes
Llars sense fills menors
% de persones 68,93 16,83 25,27 5,12 3,43 77,06
hh:mm 1:45 1:58 0:49 1:25 1:39 2:26
Llars amb fills menors
% de persones 71,00 11,63 23,82 61,86 .. 85,17
hh:mm 1:28 1:45 0:36 1:52 .. 3:00
Total
% de persones 69,43 15,58 24,92 18,78 2,77 79,01
hh:mm 1:41 1:56 0:46 1:46 1:38 2:35
Dones
Llars sense fills menors
% de persones 88,03 19,56 34,08 6,46 4,61 90,57
hh:mm 3:12 1:21 0:46 1:29 1:40 3:53
Llars amb fills menors
% de persones 91,52 14,20 36,31 80,36 2,74 96,43
hh:mm 2:56 0:57 0:43 2:29 1:17 5:19
Total
% de persones 88,85 18,30 34,60 23,82 4,17 91,94
hh:mm 3:08 1:16 0:46 2:17 1:36 4:14
Total
Llars sense fills menors
% de persones 78,68 18,23 29,77 5,81 4,03 83,95
hh:mm 2:34 1:38 0:48 1:28 1:40 3:14
Llars amb fills menors
% de persones 81,31 12,92 30,09 71,15 1,72 90,82
hh:mm 2:18 1:19 0:40 2:13 1:17 4:14
Total
% de persones 79,30 16,97 29,84 21,34 3,48 85,59
hh:mm 2:30 1:34 0:46 2:03 1:37 3:29
Font: Idescat. Enquesta de l'ús del temps.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Available tables [+]