Saltar al contingut principal

Indicadors de poder social

Participació en els consells de les principals organitzacions que financen la recerca Dones
Catalunya Espanya Unió Europea
2018 32,8 30,4 27,6
2017 32,8 42,1 44,8
2015 33,5 44,4 39,9
2012 26,7 44,4 39,9
2010 27,7 44,4 39,9
2005 23,2 44,4 39,9
Unitats: %.
Font: Idescat i OIG, a partir de dades dels organismes finançadors. Per a Espanya i la UE, EIGE.
Participació en els consells d'organismes públics de comunicació Dones
Catalunya Espanya Unió Europea
2018 33,3 26,1 14,8
2017 33,3 44,0 38,7
2015 33,3 33,3 32,2
2012 25,0 33,3 30,5
2010 25,0 33,3 30,5
2005 25,0 33,3 30,5
Unitats: %.
Font: Idescat i OIG, a partir de dades de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Per a Espanya i la UE, EIGE.
Participació en els òrgans de govern de les principals federacions esportives Dones
Catalunya Espanya Unió Europea
2018 19,8 11,0 7,4
2017 20,1 27,4 11,3
2015 18,4 13,1 13,6
2012 18,6 13,1 13,6
2010 14,8 13,1 13,6
2005 7,0 13,1 13,6
Unitats: %.
Font: Idescat i OIG, a partir de dades del Consell Català de l'Esport. Per a Espanya i la UE, EIGE.

Darrera actualització: 29 de gener de 2020.