Saltar al contenido principal
Innovació tecnològica. Empreses Catalunya
2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Empreses que han realitzat activitats d'innovació tecnològica en l'any de referència 3.951 4.305 5.334 7.045 8.184 7.248 6.867 7.158 12.860 6.513 7.225
Tipus d'activitats per a la innovació tecnològica
R+D interna 1.875 1.834 1.969 2.853 3.383 2.997 2.992 2.768 4.143 2.230 1.810
Adquisició d'R+D (R+D externa) 878 1.020 1.106 1.352 1.751 1.613 1.351 1.821 1.995 1.378 1.020
Adquisició de maquinària, equips, maquinari o programari avançats i edificis destinats a la producció 1.580 1.973 2.770 3.718 3.763 3.702 3.565 3.944 8.640 2.562 4.104
Adquisició d'altres coneixements externs per a la innovació 120 116 121 267 325 270 286 308 1.516 1.232 1.224
Formació per a activitats d'innovació 1.544 1.711 2.164 824 1.204 1.680 1.385 1.810 6.275 1.687 2.642
Introducció d'innovacions en el mercat 839 1.001 1.251 1.640 2.391 1.611 1.502 1.574 3.805 899 1.245
Disseny, altres preparatius per a la producció i/o distribució 495 418 463 803 845 833 673 785 2.967 744 1.781
Empreses amb innovació tecnològica en l'any de referència o en algun dels dos anteriors 4.415 5.434 6.918 8.599 9.180 10.470 11.129 10.727 11.494 7.921 9.164
% sobre el total d'empreses 14,4 17,1 21,0 23,6 23,7 27,4 29,7 30,2 31,7 21,5 21,0
Tipus d'innovació tecnològica
de producte (béns i/o serveis nous o millorats de manera significativa) 2.255 2.842 3.382 4.172 4.262 5.648 6.646 6.703 6.946 5.351 5.570
de procés 3.432 4.238 5.718 7.297 7.673 7.947 7.292 7.976 8.704 6.069 6.818
de producte i procés 1.272 1.647 2.181 2.870 2.755 3.125 2.808 3.952 4.156 3.499 3.224
Empreses EIN (1) 5.158 6.062 7.441 9.506 10.429 11.190 11.913 11.217 12.268 9.119 10.027
% EIN sobre el total d'empreses 16,9 19,1 22,6 26,1 26,9 29,3 31,7 31,6 33,8 24,7 23,2
Empreses EIN que han cooperat amb altres empreses o entitats per activitats d'innovació tecnològica (1) 1.322 1.266 1.378 1.674 1.683 1.350 1.459 1.792 1.723 1.618 1.376
Empreses EIN que han sol·licitat patents (1) 456 614 485 533 624 868 671 745 1.431 690 604
Unitats: Empreses.
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta sobre innovació a les empreses de l'INE.
Nota: Empreses amb seu social a Catalunya amb innovació tecnològica, independentment d'on es realitzi l'activitat innovadora.
(1) Les empreses EIN són les tecnològicament innovadores en l'any de referència o en algun dels dos anteriors, o amb activitats d’innovació tecnològica en curs o abandonades.