Saltar al contenido principal

Empreses amb innovacions no tecnològiques. Per tipus d'innovació no tecnològica

Empreses amb innovacions no tecnològiques en l'any de referència o en algun dels dos anteriors. Per tipus d'innovació no tecnològica Catalunya
2013 2012 2011
Empreses amb innovacions no tecnològiques (1) 6.580 7.318 9.114
Empreses amb innovacions organitzatives 5.133 6.117 7.653
Empreses amb innovacions de comercialització 4.044 4.203 5.126
Empreses amb innovacions organitzatives i de comercialització 2.597 3.001 3.666
Objectius de les innovacions organitzatives (%) (2)
Reducció del període de resposta a les necessitats del client 51,8 48,8 55,4
Millora d'habilitat per desenvolupar nous productes o processos 31,2 34,5 30,4
Major qualitat dels béns i serveis 55,8 55,6 54,7
Menors costos per unitat produïda 37,1 34,2 36,0
Millora de l'intercanvi d'informació o de la comunicació 39,4 40,2 35,1
Objectius de les innovacions de comercialització (%) (2)
Augment o millora de la quota de mercat 45,4 46,3 46,8
Introducció de productes de nous grups de clients 36,9 36,6 39,5
Introducció de productes de nous mercats 23,0 26,4 23,3
Unitats: Empreses.
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta sobre innovació a les empreses de l'INE.
Nota: Empreses amb seu social a Catalunya.
(1) Aquelles empreses que han realitzat innovacions organitzatives o de comercialització en l'any de referència o en algun dels dos anteriors.
(2) % d'empreses que consideren de gran importància aquests objectius.