Skip to main content

Població segons lloc de residència i comunitat autònoma de cotització. Per lloc de naixement i sexe.

Població segons lloc de residència i comunitat autònoma de cotització. Per lloc de naixement i sexe. Catalunya. 2010
Homes Dones Ambdós sexes
Residents Catalunya Residents altres CA No consta Total Residents Catalunya Residents altres CA No consta Total Residents Catalunya Residents altres CA No consta Total
Catalunya
Catalunya 1.470.250 8.075 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.478.450 1.407.775 6.600 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.414.450 2.878.025 14.675 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2.892.900
Catalunya i altres CA 39.675 4.800 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 44.475 27.150 3.375 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 30.525 66.825 8.175 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 75.000
Altres CA 85.025 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 85.025 45.750 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 45.750 130.775 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 130.775
No consta 700 (*) Estimació amb alta variabilitat .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 700 (*) Estimació amb alta variabilitat .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.125 (*) Estimació amb alta variabilitat .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.125 (*) Estimació amb alta variabilitat
Total 1.595.650 12.875 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.608.650 1.481.100 9.975 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.491.150 3.076.750 22.850 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3.099.800
Resta d'Espanya
Catalunya 562.300 35.400 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 597.900 528.075 24.000 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 552.150 1.090.375 59.400 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.150.050
Catalunya i altres CA 14.325 32.775 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 47.100 13.225 26.350 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 39.600 27.550 59.125 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 86.700
Altres CA 30.075 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 30.075 30.775 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 30.775 60.850 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 60.850
No consta .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 950 (*) Estimació amb alta variabilitat .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 950 (*) Estimació amb alta variabilitat
Total 607.175 68.175 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 675.550 572.550 50.350 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 623.000 1.179.725 118.525 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.298.550
Resta del món
Catalunya 325.425 5.875 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 331.300 256.175 3.325 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 259.500 581.600 9.200 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 590.800
Catalunya i altres CA 33.625 16.400 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 50.025 13.350 7.150 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 20.500 46.975 23.550 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 70.525
Altres CA 16.175 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 16.175 16.475 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 16.475 32.650 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 32.650
No consta .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Total 375.425 22.275 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 397.700 286.200 10.475 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 296.675 661.625 32.750 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 694.375
No consta
Catalunya 88.925 3.550 30.050 122.525 59.400 1.975 36.150 97.525 148.325 5.525 66.200 220.050
Catalunya i altres CA 12.250 5.900 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 18.225 3.725 2.475 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 6.200 15.975 8.375 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 24.425
Altres CA 7.175 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 7.175 3.825 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3.825 11.000 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 11.000
No consta .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Total 108.400 9.450 30.125 147.975 66.950 4.450 36.150 107.550 175.350 13.900 66.275 255.525
Total
Catalunya 2.446.900 52.900 30.375 2.530.175 2.251.425 35.900 36.300 2.323.625 4.698.325 88.800 66.675 4.853.800
Catalunya i altres CA 99.875 59.875 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 159.825 57.450 39.350 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 96.825 157.325 99.225 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 256.650
Altres CA 138.450 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 138.450 96.825 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 96.825 235.275 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 235.275
No consta 1.425 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.425 1.100 (*) Estimació amb alta variabilitat .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.100 (*) Estimació amb alta variabilitat 2.525 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2.525
Total 2.686.650 112.775 30.450 2.829.875 2.406.800 75.250 36.325 2.518.375 5.093.450 188.025 66.775 5.348.250
Unitats: Persones.
Font: Idescat, a partir de dades de la Mostra contínua de vides laborals.
(*) Estimació amb alta variabilitat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Cells: All

Select a category to see the time series.