Skip to main content

Població segons lloc de residència i comunitat autònoma de cotització. Per situació professional i sexe.

Població segons lloc de residència i comunitat autònoma de cotització. Per situació professional i sexe. Catalunya. 2010
Homes Dones Ambdós sexes
Residents Catalunya Residents altres CA No consta Total Residents Catalunya Residents altres CA No consta Total Residents Catalunya Residents altres CA No consta Total
Compte aliè
Catalunya 1.454.975 47.825 575 (*) Estimació amb alta variabilitat 1.503.375 1.334.500 31.950 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.366.800 2.789.475 79.775 925 (*) Estimació amb alta variabilitat 2.870.175
Catalunya i altres CA 56.400 39.625 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 96.075 29.175 27.250 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 56.425 85.575 66.875 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 152.500
Altres CA 51.050 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 51.050 64.325 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 64.325 115.375 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 115.375
No consta .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Total 1.562.425 87.450 625 (*) Estimació amb alta variabilitat 1.650.500 1.428.000 59.200 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.487.550 2.990.425 146.650 975 (*) Estimació amb alta variabilitat 3.138.050
Compte propi
Catalunya 245.150 3.825 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 249.025 142.150 2.050 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 144.250 387.300 5.875 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 393.275
Catalunya i altres CA .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Altres CA 102.475 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 102.475 41.000 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 41.000 143.475 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 143.475
No consta .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Total 347.650 3.825 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 351.525 183.150 2.050 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 185.250 530.800 5.875 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 536.775
Compte aliè i compte propi
Catalunya 31.275 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 31.625 19.225 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 19.425 50.500 550 (*) Estimació amb alta variabilitat .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 51.050
Catalunya i altres CA 16.875 4.125 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 21.000 7.750 1.850 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 9.600 24.625 5.975 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 30.600
Altres CA 875 (*) Estimació amb alta variabilitat .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 875 (*) Estimació amb alta variabilitat .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.150 (*) Estimació amb alta variabilitat .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.150 (*) Estimació amb alta variabilitat
No consta .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Total 49.025 4.475 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 53.500 27.250 2.050 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 29.300 76.275 6.525 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 82.800
No consta
Catalunya .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Catalunya i altres CA .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Altres CA .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
No consta 727.550 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 727.550 768.400 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 768.400 1.495.950 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.495.950
Total 727.550 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 727.550 768.400 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 768.400 1.495.950 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.495.950
Total
Catalunya 1.731.400 52.000 625 (*) Estimació amb alta variabilitat 1.784.025 1.495.875 34.200 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.530.475 3.227.275 86.200 1.025 (*) Estimació amb alta variabilitat 3.314.500
Catalunya i altres CA 73.300 43.750 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 117.100 36.925 29.100 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 66.025 110.225 72.850 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 183.125
Altres CA 154.400 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 154.400 105.600 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 105.600 260.000 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 260.000
No consta 727.550 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 727.550 768.400 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 768.400 1.495.950 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.495.950
Total 2.686.650 95.750 675 (*) Estimació amb alta variabilitat 2.783.075 2.406.800 63.300 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2.470.500 5.093.450 159.050 1.075 (*) Estimació amb alta variabilitat 5.253.575
Unitats: Persones.
(*) Estimació amb alta variabilitat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Cells: All

Select a category to see the time series.