Saltar al contenido principal

Població segons lloc de residència i comunitat autònoma de cotització. Per situació professional i sexe. Percentatge

Població segons lloc de residència i comunitat autònoma de cotització. Per situació professional i sexe. Percentatge Catalunya. 2012
Homes Dones Ambdós sexes
Residents Catalunya Residents altres CA No consta Total Residents Catalunya Residents altres CA No consta Total Residents Catalunya Residents altres CA No consta Total
Compte aliè
Catalunya 25,96 0,88 0,01 (*) Estimació amb alta variabilitat 26,85 23,98 0,58 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 24,56 49,94 1,45 0,01 (*) Estimació amb alta variabilitat 51,40
Catalunya i altres CA 0,38 0,47 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,85 0,37 0,41 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,77 0,75 0,88 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1,62
Altres CA 0,92 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,92 1,04 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1,04 1,96 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1,96
No consta .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Total 27,26 1,35 0,01 (*) Estimació amb alta variabilitat 28,61 25,39 0,98 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 26,37 52,64 2,33 0,01 (*) Estimació amb alta variabilitat 54,98
Compte propi
Catalunya 4,78 0,09 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 4,88 3,21 0,05 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3,26 8,00 0,14 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 8,14
Catalunya i altres CA 0,37 0,17 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,54 0,06 0,02 (*) Estimació amb alta variabilitat .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,08 0,43 0,19 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,63
Altres CA 2,04 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2,04 0,83 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,83 2,87 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2,87
No consta .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Total 7,19 0,26 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 7,46 4,11 0,07 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 4,18 11,30 0,33 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 11,64
Compte aliè i compte propi
Catalunya 0,73 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,74 1,13 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1,13 1,86 0,01 (*) Estimació amb alta variabilitat .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1,87
Catalunya i altres CA 0,43 0,17 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,60 0,41 0,08 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,49 0,85 0,25 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1,10
Altres CA 0,03 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,03 0,02 (*) Estimació amb alta variabilitat .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,02 (*) Estimació amb alta variabilitat 0,04 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,04
No consta .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Total 1,19 0,17 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1,36 1,55 0,08 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1,64 2,74 0,26 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3,00
No consta
Catalunya .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Catalunya i altres CA .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Altres CA .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
No consta 14,92 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 14,92 15,46 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 15,46 30,38 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 30,38
Total 14,92 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 14,92 15,46 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 15,46 30,38 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 30,38
Total
Catalunya 31,47 0,97 0,01 (*) Estimació amb alta variabilitat 32,46 28,32 0,63 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 28,95 59,79 1,60 0,01 (*) Estimació amb alta variabilitat 61,41
Catalunya i altres CA 1,18 0,81 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1,99 0,84 0,51 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1,35 2,02 1,32 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3,34
Altres CA 2,98 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2,98 1,89 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1,89 4,87 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 4,87
No consta 14,92 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 14,92 15,46 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 15,46 30,38 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 30,38
Total 50,56 1,78 0,01 (*) Estimació amb alta variabilitat 52,35 46,51 1,14 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 47,65 97,07 2,92 0,01 (*) Estimació amb alta variabilitat 100,00
Unitats: Percentatge.
(*) Estimació amb alta variabilitat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal.