Saltar al contenido principal

Mitjana i mediana d'edat de la primera relació laboral de les persones nascudes a partir de 1960. Per sexe, grups d'edat i lloc de naixement.

Mitjana i mediana d'edat de la primera relació laboral de les persones nascudes a partir de 1960. Per sexe, grups d'edat i lloc de naixement. Catalunya. 2010
Catalunya Resta d'Espanya Resta del món No consta Total
Mitjana d'edat Mediana d'edat Mitjana d'edat Mediana d'edat Mitjana d'edat Mediana d'edat Mitjana d'edat Mediana d'edat Mitjana d'edat Mediana d'edat
Homes
De 0 a 15 anys 8,87 8,69 .. .. .. .. 8,83 (*) 8,83 (*) 8,89 8,70
De 16 a 20 anys 17,48 17,26 17,60 17,52 18,21 18,21 18,48 18,62 17,66 17,51
De 21 a 25 anys 17,89 17,67 18,40 18,02 20,03 19,85 21,51 21,66 18,58 18,16
De 21 a 25 anys 18,37 17,95 19,48 18,68 23,67 23,90 25,39 25,83 20,15 18,93
De 26 a 30 anys 19,35 18,98 20,44 19,84 27,20 27,46 28,48 29,34 21,80 20,35
De 36 a 40 anys 19,19 18,17 20,11 18,67 30,78 31,42 31,80 33,27 22,42 19,76
De 41 a 45 anys 20,31 19,81 20,40 19,58 33,67 35,09 34,18 36,44 23,48 20,84
De 46 anys i més 20,30 19,55 19,29 18,17 37,13 39,61 36,58 40,82 23,19 21,17
Total 19,23 18,45 19,75 18,81 28,68 28,09 28,61 27,83 21,71 19,58
Dones
De 0 a 15 anys 9,77 9,97 .. .. .. .. 0,00 0,00 9,72 9,95
De 16 a 20 anys 17,68 17,61 17,80 17,75 18,19 18,39 18,80 18,87 17,81 17,79
De 21 a 25 anys 18,29 18,09 19,10 18,85 20,40 20,29 22,00 22,53 18,93 18,45
De 26 a 30 anys 18,99 18,52 20,20 19,69 23,97 24,17 25,50 26,08 20,47 19,44
De 31 a 35 anys 20,15 19,85 21,49 21,25 27,49 27,75 29,22 30,02 22,06 20,89
De 36 a 40 anys 19,99 19,09 20,93 19,47 30,93 31,68 32,12 33,97 22,41 20,18
De 41 a 45 anys 21,27 20,42 21,68 20,57 34,63 36,27 35,36 37,71 23,75 21,19
De 46 anys i més 21,33 20,22 20,58 18,54 38,16 40,88 39,22 42,83 23,70 21,07
Total 19,95 19,13 20,71 19,67 28,72 27,72 28,33 27,07 21,87 19,98
Ambdós sexes
De 0 a 15 anys 9,34 9,32 .. .. 11,15 (*) 11,62 (*) 8,83 8,83 9,32 9,53
De 16 a 20 anys 17,58 17,42 17,71 17,66 18,20 18,30 18,62 18,69 17,73 17,66
De 21 a 25 anys 18,09 17,91 18,80 18,47 20,20 20,09 21,73 21,99 18,75 18,30
De 26 a 30 anys 18,67 18,24 19,85 19,23 23,80 24,00 25,43 25,96 20,30 19,19
De 31 a 35 anys 19,73 19,42 20,94 20,54 27,32 27,56 28,72 29,54 21,92 20,62
De 36 a 40 anys 19,56 18,61 20,48 19,08 30,84 31,50 31,91 33,49 22,42 19,97
De 41 a 45 anys 20,76 20,08 20,98 20,02 34,05 35,59 34,52 36,83 23,60 21,00
De 46 anys i més 20,77 19,87 19,90 18,29 37,55 40,31 37,46 41,52 23,42 21,11
Total 19,58 18,78 20,21 19,21 28,69 27,95 28,51 27,51 21,78 19,77
Unitats: Anys.
Font: Idescat, a partir de dades de la Mostra contínua de vides laborals.
Nota: Per a les persones nascudes abans de 1960 no es disposa d'informació completa de tota la vida laboral.
(*) Estimació amb alta variabilitat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal.