Skip to main content

Nascuts vius de mare estrangera segons l'edat i la situació de convivència de la mare

Nascuts vius de mare estrangera segons l'edat i la situació de convivència de la mare Catalunya. 2020 (p)
Casades No casades
en primeres núpcies més d'una vegada no hi consta total en unió estable sene unió estable no hi consta total No hi consta Total
Menys de 15 anys 0 0 0 0 1 0 1 2 0 2
De 15 a 19 anys 63 1 33 97 54 38 97 189 0 286
De 20 a 24 anys 809 10 516 1.335 318 120 538 976 0 2.311
De 25 a 29 anys 1.933 49 1.234 3.216 512 210 876 1.598 0 4.814
De 30 a 34 anys 2.524 94 1.544 4.162 560 214 841 1.615 0 5.777
De 35 a 39 anys 1.698 116 1.270 3.084 407 166 697 1.270 0 4.354
De 40 a 44 anys 471 56 367 894 140 52 237 429 0 1.323
De 45 a 49 anys 41 1 26 68 14 7 20 41 0 109
De 50 anys i més 4 0 1 5 1 1 1 3 0 8
No hi consta 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1
Total 7.543 327 4.991 12.861 2.007 808 3.309 6.124 0 18.985
Font: Idescat. Moviment natural de la població.
(p) Dada provisional.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Catalonia

Options