Skip to main content

Nascuts vius segons edat de la mare i pes al néixer

Nascuts vius segons l'edat de la mare i el pes al néixer Segarra. 2018
Menys de 1.000 grams De 1.000 a 1.499 grams De 1.500 a 1.999 grams De 2.000 a 2.499 grams De 2.500 a 2.999 grams De 3.000 a 3.499 grams De 3.500 a 3.999 grams De 4.000 grams i més No hi consta Total
Menys de 15 anys 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 15 a 19 anys 0 1 1 0 0 1 0 0 0 3
De 20 a 24 anys 0 0 1 4 4 7 7 1 3 27
De 25 a 29 anys 0 1 0 2 9 13 10 2 3 40
De 30 a 34 anys 0 0 0 7 15 21 16 5 9 73
De 35 a 39 anys 0 0 0 0 7 22 7 0 5 41
De 40 a 44 anys 0 0 0 1 1 5 1 1 1 10
De 45 a 49 anys 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2
De 50 anys i més 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No hi consta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 2 2 15 36 69 42 9 21 196
Unitats: Grams.
Font: Idescat, a partir del Moviment natural de la població de l'INE.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Segarra

Options