Skip to main content

Nascuts vius segons edat de la mare i pes al néixer

Nascuts vius segons l'edat de la mare i el pes al néixer Catalunya. 2020 (p)
Menys de 1.000 grams De 1.000 a 1.499 grams De 1.500 a 1.999 grams De 2.000 a 2.499 grams De 2.500 a 2.999 grams De 3.000 a 3.499 grams De 3.500 a 3.999 grams De 4.000 grams i més No hi consta Total
Menys de 15 anys 0 0 0 0 1 2 1 0 5 9
De 15 a 19 anys 2 4 9 48 153 255 141 29 140 781
De 20 a 24 anys 15 15 51 216 789 1.548 945 235 680 4.494
De 25 a 29 anys 21 52 117 445 1.783 3.777 2.384 591 1.450 10.620
De 30 a 34 anys 39 89 195 759 3.214 6.819 4.363 1.105 2.261 18.844
De 35 a 39 anys 37 76 187 778 2.951 6.045 3.827 910 2.161 16.972
De 40 a 44 anys 15 38 101 290 951 1.986 1.165 287 757 5.590
De 45 a 49 anys 4 4 13 39 129 173 88 16 72 538
De 50 anys i més 0 0 1 2 5 13 7 2 10 40
No hi consta 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Total 133 278 674 2.577 9.976 20.618 12.921 3.175 7.537 57.889
Unitats: Grams.
Font: Idescat. Moviment natural de la població.
(p) Dada provisional.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Catalonia

Options