Skip to main content

Nascuts vius segons edat de la mare i pes al néixer

Nascuts vius segons l'edat de la mare i el pes al néixer Catalunya. 2017
Menys de 1.000 grams De 1.000 a 1.499 grams De 1.500 a 1.999 grams De 2.000 a 2.499 grams De 2.500 a 2.999 grams De 3.000 a 3.499 grams De 3.500 a 3.999 grams De 4.000 grams i més No hi consta Total
Menys de 15 anys 0 1 1 0 0 7 2 0 1 12
De 15 a 19 anys 6 6 8 59 219 364 188 37 115 1.002
De 20 a 24 anys 14 18 48 270 866 1.801 1.015 229 501 4.762
De 25 a 29 anys 22 59 121 529 2.199 4.559 2.861 639 1.127 12.116
De 30 a 34 anys 37 118 323 1.077 4.125 8.669 5.280 1.270 1.669 22.568
De 35 a 39 anys 50 122 287 1.072 3.789 7.587 4.674 1.030 1.398 20.009
De 40 a 44 anys 20 56 116 401 1.140 2.056 1.262 271 453 5.775
De 45 a 49 anys 4 8 22 55 104 171 96 22 41 523
De 50 anys i més 0 0 0 6 10 12 0 2 6 36
No hi consta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 153 388 926 3.469 12.452 25.226 15.378 3.500 5.311 66.803
Unitats: Grams.
Font: Idescat, a partir del Moviment Natural de la Població de l'INE.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Catalonia

Options