Skip to main content
Pensions contributives de la Seguretat Social gestionades per les delegacions a Catalunya de l'INSS i l'ISM. Pensió mitjana el mes de desembre per tipus Catalunya
Comparació amb Espanya.Mitjana estat=100
Incapacitat permanent Jubilació Viduïtat Orfenesa Favor de familiars Total
2016 109,02 101,64 101,12 99,61 104,99 103,78
2015 108,60 101,50 100,91 99,47 104,14 103,61
2014 108,02 101,46 100,72 99,37 103,72 103,50
2013 107,50 101,47 100,51 98,67 102,33 103,38
2012 107,19 101,54 100,30 98,40 100,21 103,37
2011 106,76 101,56 100,35 98,45 99,88 103,31
2010 106,12 101,57 100,29 98,66 98,44 103,22
2009 105,76 101,58 100,53 99,39 97,74 103,23
2008 105,22 101,64 100,85 99,63 97,00 103,26
2007 104,51 101,74 101,07 100,57 97,39 103,32
2006 103,27 101,71 101,28 100,74 97,62 103,16
2005 102,42 101,87 101,42 100,96 97,57 103,19
2004 103,99 102,61 102,37 101,43 94,41 104,01
2003 102,25 102,30 101,13 102,75 97,08 103,49
2002 102,53 102,09 98,93 103,03 98,40 102,89
2001 100,70 101,69 99,15 102,76 97,84 102,44
2000 100,07 101,71 100,46 103,19 97,87 102,78
1999 99,26 101,83 100,69 103,25 98,02 102,80
1998 98,67 101,83 100,63 102,44 98,44 102,67
1997 97,85 101,87 100,49 101,86 98,20 102,50
1996 97,82 102,37 100,53 101,27 99,49 102,42
1995 97,19 102,40 100,46 99,87 98,12 102,02
1994 96,78 102,39 100,39 99,73 97,93 101,82
1993 96,40 102,31 100,25 99,48 97,82 101,58
1992 96,15 102,00 100,09 99,30 113,76 101,15
1991 96,16 101,79 100,27 99,19 111,39 101,06
Font: Idescat, a partir de les dades de la Memòria de l'INSS i liquidacions de la Seguretat Social.