Skip to main content

Pensions de classes passives de l'estat. Pensió mitjana el mes de desembre per tipus

Pensions de classes passives de l'estat. Pensió mitjana el mes de desembre per tipus. Comparació amb la magnitud espanyola. Catalunya
Drets passius per a funcionaris civils Drets passius per a funcionaris militars
Jubilació i incapacitat Supervivència Jubilació i incapacitat Supervivència Drets passius per a peons caminers Jubilació i incapacitat Total
2020 101,00 100,00 92,00 78,00 .. 103,00
2019 101,00 100,00 91,00 79,00 .. 102,00
2018 101,00 101,00 77,00 81,00 .. 101,00
2017 101,00 101,00 91,00 80,00 .. 101,00
2016 101,07 101,00 90,49 80,78 .. 100,64
2015 100,97 101,16 90,14 81,24 .. 99,87
2014 100,92 100,72 89,70 81,45 .. 99,12
2013 100,67 100,58 89,19 81,92 .. 98,34
2012 100,47 100,81 88,37 82,35 .. 97,54
2011 100,31 100,51 88,06 82,67 .. 96,64
2010 99,81 98,40 88,17 83,43 .. 95,40
2009 99,93 101,58 86,72 83,32 121,96 95,35
2008 99,21 100,80 85,92 84,11 119,58 93,55
2007 99,75 101,47 85,83 84,69 115,99 93,31
2006 98,63 101,87 85,28 84,44 111,25 92,15
2005 98,37 101,07 84,52 84,56 103,98 91,49
2004 98,22 101,18 86,21 84,91 103,74 91,63
2003 97,78 101,50 85,74 85,01 95,47 91,29
2002 97,77 101,23 85,42 85,02 98,29 91,04
2001 97,26 101,18 85,51 85,60 104,67 90,85
2000 97,06 101,19 85,43 85,97 99,59 90,90
1999 95,12 98,49 86,60 86,50 95,34 90,94
1998 94,97 98,61 87,32 86,92 98,35 91,57
1997 94,89 100,26 87,61 87,24 97,19 92,21
1996 96,17 95,60 94,74 82,53 117,37 93,66
1995 98,16 96,05 95,04 84,53 112,95 95,00
1994 98,45 99,25 95,70 89,62 96,59 97,57
1993 98,25 102,39 90,00 88,39 92,91 96,58
1992 98,69 102,64 91,25 88,63 96,26 96,99
1991 99,22 103,04 89,20 89,15 96,82 97,16
Unitats: Percentatges. Mitjana estat = 100.
Font: Idescat, a partir de les dades facilitades pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.