Saltar al contenido principal

PIB oferta y demanda. Índice deflactor (año 2015=100)

PIB oferta. Índex deflactor (any 2015=100) Catalunya. 2021 (p)
Valor Variació (%)
PIB 108,7 2,6
Valor afegit brut 108,5 2,0
Agricultura 123,0 -13,3
Indústria 112,7 5,9
Indústria manufacturera 111,9 3,9
Construcció 116,2 3,0
Serveis 106,7 1,1
Comerç, transport i hostaleria 107,4 1,8
Activitats immobiliàries, professionals i altres 103,3 -0,5
Administració pública, educació, sanitat i serveis socials 113,2 3,4
Impostos nets sobre productes 110,8 9,5
Font: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya. Revisió estadística 2019.
(p) Dada provisional.
PIB demanda. Índex deflactor (any 2015=100) Catalunya. 2021 (p)
Valor Variació (%)
PIB 108,7 2,6
Demanda interna 107,8 2,2
Consum de les llars 107,0 1,8
Consum de les administracions públiques 108,1 3,1
Formació bruta de capital 109,4 2,5
FBCF béns d'equipament i altres actius 103,6 0,7
FBCF construcció 115,5 3,2
Saldo amb l'exterior .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Saldo amb l'estranger .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Exportacions totals a l'estranger 108,1 6,3
Exportacions de béns i serveis 108,0 6,5
Consum dels estrangers al territori 107,3 3,2
Importacions totals de l'estranger 107,2 5,4
Importacions de béns i serveis 107,3 5,5
Consum dels residents a l'estranger 103,3 2,0
Font: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya. Revisió estadística 2019.
Notes:
- El consum de les administracions públiques inclou la despesa en consum de les institucions sense finalitat de lucre al servei de les llars.
- La formació bruta de capital inclou la formació bruta de capital fix (FBCF) i la variació d'existències.
- El saldo amb l'exterior inclou el saldo amb l'estranger i amb la resta d'Espanya.
(p) Dada provisional.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.