Saltar al contenido principal
Consum intermedi. Preus corrents. 2000-2018. Per branques d'activitat Catalunya
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca (A) .. .. 2.660 2.598 2.641 2.731 2.774 2.743 2.376 2.192 2.478 2.307 2.110 2.060 2.206 2.089 2.041 1.779 1.678
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca (01-03 ) .. .. 2.660 2.598 2.641 2.731 2.774 2.743 2.376 2.192 2.478 2.307 2.110 2.060 2.206 2.089 2.041 1.779 1.678
Indústria i activitats de sanejament (B, C, D, E) .. .. 103.003 105.524 100.395 99.415 100.757 104.014 98.530 92.458 112.931 107.538 101.673 93.384 87.043 81.056 77.844 77.124 71.578
... de les quals, indústria manufacturera (C) .. .. 94.598 96.880 92.267 91.421 93.752 95.158 89.524 83.472 102.730 99.252 94.089 86.648 81.371 75.749 72.668 72.175 67.196
Indústries extractives (05-09 ) .. .. 251 265 260 251 254 274 268 388 397 423 369 351 320 311 259 285 234
Indústries alimentació, begudes i tabac (10-12) .. .. 22.344 22.266 20.816 20.582 20.082 20.381 18.596 18.208 19.828 17.282 16.212 15.754 15.290 13.271 12.272 12.633 11.521
Indústries tèxtils, confecció, cuir i calçat (13-15) .. .. 4.427 4.551 4.085 4.240 4.024 4.587 4.086 3.870 4.808 5.342 5.484 5.625 5.330 5.891 5.732 6.035 5.601
Indústries fusta i paper (16-17) .. .. 4.244 4.391 4.065 4.113 4.282 4.534 4.189 3.750 4.560 4.387 4.126 3.948 3.751 3.693 3.384 3.244 3.083
Arts gràfiques i suports enregistrats (18) .. .. 1.345 1.370 1.363 1.222 1.307 1.472 1.510 1.554 1.826 1.870 1.798 1.638 1.594 1.545 1.532 1.495 1.438
Indústries químiques i refinació petroli (19-20) .. .. 18.568 19.742 20.905 21.225 23.179 21.912 19.450 16.327 19.847 18.060 16.312 13.810 12.295 11.025 10.227 9.839 9.757
Fabricació productes farmacèutics (21) .. .. 5.505 5.538 4.575 4.969 5.049 5.025 5.090 4.987 4.947 4.557 4.339 4.389 4.048 3.989 3.541 3.323 2.543
Fabricació productes cautxú i matèries plàstiques (22) .. .. 3.860 4.202 3.735 3.774 3.746 3.804 3.639 3.229 4.058 4.325 3.960 3.861 3.422 3.350 3.325 3.027 2.849
Indústries altres productes minerals no metàl·lics (23) .. .. 1.911 1.808 1.814 1.733 1.876 2.285 2.471 2.894 4.090 4.258 3.840 3.339 2.892 2.677 2.672 2.172 1.955
Metal·lúrgia (24) .. .. 2.508 2.733 2.704 2.751 3.035 3.241 2.871 2.046 2.956 2.859 2.935 2.130 1.912 1.664 1.745 1.636 1.534
Fabricació productes metàl·lics, exc. maquinària (25) .. .. 5.056 4.722 4.490 4.289 4.482 4.955 5.156 4.939 6.837 6.599 5.990 5.541 5.348 4.887 4.708 4.672 4.591
Fabricació productes informàtics i electrònics (26) .. .. 1.158 1.108 917 847 863 981 1.761 1.653 2.903 2.936 3.091 2.358 2.294 2.507 2.794 3.414 2.973
Fabricació materials i equips elèctrics (27) .. .. 1.800 1.835 1.951 1.841 2.436 2.560 2.268 2.351 3.702 3.183 2.864 2.837 2.717 2.632 2.512 2.526 2.307
Fabricació maquinària i equips ncaa (28) .. .. 5.326 5.007 4.500 4.529 4.236 4.314 3.921 3.853 5.067 4.800 4.726 4.103 3.950 3.480 3.402 3.591 3.205
Fabricació material de transport (29-30) .. .. 13.142 14.288 13.249 12.495 11.982 11.705 10.920 10.186 13.410 14.907 14.756 13.985 13.541 12.434 12.428 12.325 11.672
Mobles i indústries manufactureres diverses (31-32) .. .. 2.669 2.638 2.568 2.347 2.597 2.777 2.901 2.829 3.037 2.992 2.799 2.543 2.144 1.965 1.653 1.510 1.549
Reparació i instal·lació maquinària i equips (33) .. .. 733 682 530 466 576 627 695 795 854 895 857 786 842 740 741 733 617
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat (35) .. .. 4.474 4.867 4.528 4.756 3.799 5.529 5.596 5.575 6.380 5.201 4.915 4.279 3.404 3.161 3.039 2.887 2.585
Captació, potabilització i distribució d'aigua (36) .. .. 1.208 1.163 1.237 980 1.019 1.089 996 1.023 1.023 764 660 700 613 541 509 419 378
Sanejament, gestió residus i descontaminació (37-39) .. .. 2.472 2.348 2.103 2.006 1.933 1.964 2.145 2.000 2.400 1.900 1.640 1.406 1.335 1.295 1.370 1.358 1.185
Construcció (F) .. .. 17.191 16.915 16.788 17.479 17.460 23.267 25.987 47.328 56.492 50.353 42.672 35.162 28.815 26.126 22.040 17.588 16.452
Construcció (41-43) .. .. 17.191 16.915 16.788 17.479 17.460 23.267 25.987 47.328 56.492 50.353 42.672 35.162 28.815 26.126 22.040 17.588 16.452
Serveis (G-U) .. .. 107.114 102.318 95.514 91.229 91.339 93.915 94.020 93.053 96.277 89.772 82.081 74.263 67.185 60.501 56.674 52.126 48.685
Act. immobiliàries, professionals i altres (G-N;R-U) .. .. 38.517 37.311 35.195 32.436 32.797 34.996 35.048 36.340 35.958 34.296 32.021 29.225 25.958 23.733 22.649 20.874 19.677
Comerç, transport i hostaleria (G, H, I) .. .. 55.528 51.962 48.634 47.468 47.112 47.345 46.935 44.457 47.948 44.481 40.251 36.396 33.384 29.959 27.827 25.271 23.343
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes (45) .. .. 3.188 2.764 2.490 2.700 2.522 2.691 2.912 2.791 3.120 3.479 2.794 2.369 2.222 2.124 2.263 2.183 1.949
Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor (46) .. .. 18.527 16.258 15.557 14.966 15.190 15.071 14.836 13.995 14.245 13.161 12.103 11.037 9.767 8.509 7.294 6.373 5.984
Comerç detall, exc. vehicles motor i motocicletes (47) .. .. 6.586 6.249 6.258 6.404 6.411 6.253 6.234 6.134 6.357 5.810 5.153 4.589 4.074 3.502 3.082 2.527 2.301
Transport terrestre; transport per canonades (49) .. .. 6.105 5.355 5.695 5.658 5.924 5.946 6.027 5.444 6.203 5.599 5.353 4.914 4.645 4.016 3.796 3.655 3.113
Transport marítim i aeri (50-51) .. .. 2.715 2.319 2.078 2.100 1.798 1.463 1.523 1.312 1.775 1.124 706 620 413 357 352 370 244
Emmagatzematge i activitats afins al transport; activitats postals (52-53) .. .. 8.578 9.914 8.127 7.488 7.256 7.641 7.247 6.742 7.049 6.615 5.904 5.087 4.909 4.624 4.656 4.092 3.920
Serveis d'allotjament, menjar i begudes (55-56) .. .. 9.827 9.103 8.429 8.152 8.010 8.281 8.155 8.038 9.198 8.694 8.238 7.781 7.354 6.827 6.384 6.072 5.833
Informació i comunicacions (J) .. .. 7.779 7.498 6.851 6.466 6.905 7.172 7.178 7.367 7.715 6.964 6.669 6.271 5.668 5.553 5.754 5.435 4.957
Edició i serveis audiovisuals (58-60) .. .. 2.466 2.583 2.596 2.493 2.829 3.334 3.326 3.454 3.858 3.690 3.595 3.327 3.014 3.100 3.219 2.974 2.913
Telecomunicacions; serveis informàtics i serveis informació (61-63) .. .. 5.313 4.916 4.256 3.972 4.076 3.838 3.852 3.914 3.857 3.274 3.074 2.944 2.654 2.453 2.535 2.461 2.044
Activitats financeres i d'assegurances (K) .. .. 5.304 5.315 5.220 5.162 5.239 5.235 5.133 5.106 5.097 4.945 4.576 4.098 3.944 3.509 3.315 3.141 2.966
Activitats financeres i assegurances (64-66) .. .. 5.304 5.315 5.220 5.162 5.239 5.235 5.133 5.106 5.097 4.945 4.576 4.098 3.944 3.509 3.315 3.141 2.966
Activitats immobiliàries (L) .. .. 5.610 5.484 5.195 5.070 5.603 5.781 5.992 7.436 5.600 5.042 4.590 4.295 4.008 3.692 3.372 2.806 2.729
Activitats immobiliàries (68) .. .. 5.610 5.484 5.195 5.070 5.603 5.781 5.992 7.436 5.600 5.042 4.590 4.295 4.008 3.692 3.372 2.806 2.729
Activitats professionals, científiques i administratives (M, N) .. .. 14.621 14.010 13.068 11.098 10.713 12.334 12.173 11.796 12.981 12.850 12.424 11.079 9.275 8.169 7.745 7.275 7.042
Activitats jurídiques i comptables, de consultoria i serveis tècnics (69-71) .. .. 5.393 4.878 5.384 4.140 4.117 5.014 4.787 4.916 5.177 4.815 4.499 4.107 3.460 3.059 2.800 2.729 2.513
Recerca i desenvolupament (72) .. .. 858 795 608 647 629 691 713 502 1.006 876 809 558 560 443 262 280 302
Publicitat; altres activ. professionals i tècniques; activ. veterinàries (73-75) .. .. 2.213 2.170 2.187 1.959 1.781 2.669 2.324 2.197 2.297 2.357 2.382 1.866 1.746 1.704 1.902 1.569 2.056
Activitats administratives i serveis auxiliars (77-82) .. .. 6.158 6.168 4.889 4.352 4.186 3.960 4.349 4.181 4.501 4.803 4.734 4.548 3.510 2.964 2.782 2.698 2.172
Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials (O, P, Q) .. .. 13.070 13.045 11.685 11.326 11.431 11.574 12.037 12.257 12.371 10.995 9.809 8.642 7.843 6.808 6.198 5.981 5.666
Administració pública, Defensa i SS obligatòria (84) .. .. 4.710 4.757 3.970 3.805 3.949 4.075 4.379 4.157 4.960 4.266 3.775 3.126 2.790 2.209 2.002 1.994 1.861
Educació (85) .. .. 2.119 2.096 2.032 2.038 2.046 2.065 2.214 2.221 2.168 2.058 1.831 1.606 1.503 1.407 1.333 1.267 1.190
Activitats sanitàries (86) .. .. 5.256 5.224 4.790 4.610 4.584 4.618 4.665 5.189 4.638 4.140 3.736 3.501 3.182 2.863 2.579 2.477 2.395
Activitats serveis socials (87-88) .. .. 985 968 892 873 852 817 778 690 605 532 467 409 367 329 285 243 220
Activitats artístiques, recreatives i altres serveis (R, S, T, U) .. .. 5.204 5.004 4.860 4.640 4.338 4.475 4.572 4.634 4.565 4.494 3.762 3.482 3.063 2.810 2.463 2.217 1.982
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment (90-93) .. .. 3.781 3.631 3.332 3.196 2.878 2.973 3.247 3.294 3.235 3.264 2.639 2.440 2.151 1.965 1.663 1.514 1.294
Altres serveis (94-96) .. .. 1.423 1.373 1.528 1.444 1.459 1.501 1.326 1.340 1.330 1.230 1.123 1.042 912 844 800 703 689
Activitats llars (97-98) .. .. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total .. .. 229.968 227.355 215.338 210.853 212.331 223.939 220.912 235.031 268.178 249.971 228.536 204.869 185.249 169.772 158.599 148.618 138.393
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya. Base 2010.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.