Skip to main content
Llocs de treball. Totals. 2000-2018. Per branques d'activitat Catalunya
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca (A) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 62 61 60 61 64 69 70 71 73 71 72 73 73 71 70 71 71
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca (01-03 ) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 62 61 60 61 64 69 70 71 73 71 72 73 73 71 70 71 71
Indústria i activitats de sanejament (B, C, D, E) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 562 545 528 531 551 586 598 628 723 745 757 779 781 793 794 822 810
... de les quals, indústria manufacturera (C) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 515 496 481 487 506 542 556 588 687 710 726 749 753 766 768 796 786
Indústries extractives (05-09 ) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3
Indústries alimentació, begudes i tabac (10-12) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 95 91 89 88 89 90 90 92 98 95 98 99 97 94 93 94 97
Indústries tèxtils, confecció, cuir i calçat (13-15) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 40 39 38 40 42 46 48 51 62 73 80 91 96 107 111 122 121
Indústries fusta i paper (16-17) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 22 22 22 23 24 26 28 29 38 39 43 43 44 44 43 44 44
Arts gràfiques i suports enregistrats (18) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 21 20 19 19 21 23 24 25 28 31 29 32 33 32 32 32 34
Indústries químiques i refinació petroli (19-20) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 44 41 39 39 41 47 46 47 51 53 54 53 52 51 49 49 48
Fabricació productes farmacèutics (21) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 26 25 24 23 23 24 24 24 26 25 24 26 23 24 23 23 22
Fabricació productes cautxú i matèries plàstiques (22) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 23 22 22 23 23 24 26 28 34 36 35 37 39 41 42 41 42
Indústries altres productes minerals no metàl·lics (23) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 16 16 16 17 19 22 22 24 33 34 35 34 33 33 32 32 31
Metal·lúrgia (24) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 8 8 7 7 8 9 9 9 11 11 11 11 10 11 10 11 10
Fabricació productes metàl·lics, exc. maquinària (25) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 52 50 48 51 55 61 66 70 88 89 91 93 94 96 94 99 93
Fabricació productes informàtics i electrònics (26) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 12 10 10 11 10 11 13 14 16 16 16 17 17 18 19 23 21
Fabricació materials i equips elèctrics (27) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 14 13 15 14 16 17 18 19 22 23 23 25 26 28 27 28 26
Fabricació maquinària i equips ncaa (28) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 44 43 41 41 41 42 41 44 46 47 47 49 48 47 49 53 50
Fabricació material de transport (29-30) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 47 46 45 43 45 46 49 57 67 71 72 75 76 78 82 86 86
Mobles i indústries manufactureres diverses (31-32) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 34 33 32 33 34 37 36 37 47 47 48 48 45 45 43 43 44
Reparació i instal·lació maquinària i equips (33) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 18 16 15 15 16 16 16 18 19 21 19 19 19 18 18 17 16
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat (35) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 6 6 6 6 6 7 7
Captació, potabilització i distribució d'aigua (36) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 8 8 7 7 8 8 7 7 6 5 5 5 5 5 5 4 4
Sanejament, gestió residus i descontaminació (37-39) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 28 30 28 26 26 25 24 22 19 19 16 14 13 13 12 11 11
Construcció (F) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 182 176 175 175 191 239 281 328 400 448 413 374 353 335 321 313 304
Construcció (41-43) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 182 176 175 175 191 239 281 328 400 448 413 374 353 335 321 313 304
Serveis (G-U) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2.795 2.716 2.642 2.601 2.650 2.731 2.776 2.779 2.848 2.772 2.652 2.519 2.386 2.276 2.172 2.073 2.028
Act. immobiliàries, professionals i altres (G-N;R-U) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.066 1.039 1.017 990 1.008 1.054 1.050 1.073 1.106 1.084 1.034 970 894 842 786 746 727
Comerç, transport i hostaleria (G, H, I) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.055 1.014 980 974 1.000 1.037 1.085 1.084 1.140 1.114 1.078 1.035 999 962 931 889 872
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes (45) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 56 53 51 51 55 58 60 59 65 64 60 59 57 55 54 51 51
Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor (46) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 221 214 207 204 210 220 245 247 258 249 248 239 236 228 217 207 205
Comerç detall, exc. vehicles motor i motocicletes (47) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 335 325 319 324 323 324 341 340 364 354 345 333 321 309 303 291 283
Transport terrestre; transport per canonades (49) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 105 101 100 100 107 112 117 120 120 119 114 110 106 102 97 91 91
Transport marítim i aeri (50-51) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 11 9 8 7 7 7 9 8 8 8 8 7 6 6 6 6 5
Emmagatzematge i activitats afins al transport; activitats postals (52-53) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 64 63 62 61 68 72 73 72 76 76 71 68 63 61 61 59 57
Serveis d'allotjament, menjar i begudes (55-56) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 262 248 233 227 229 244 239 239 248 245 232 218 210 200 193 184 178
Informació i comunicacions (J) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 111 104 99 94 95 96 92 98 98 92 85 81 75 76 71 69 66
Edició i serveis audiovisuals (58-60) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 28 27 28 28 30 30 30 36 38 37 35 35 32 34 32 30 30
Telecomunicacions; serveis informàtics i serveis informació (61-63) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 84 77 71 66 65 66 62 62 60 55 50 46 43 42 40 39 36
Activitats financeres i d'assegurances (K) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 64 64 66 68 70 71 75 78 83 82 79 77 77 75 75 76 75
Activitats financeres i assegurances (64-66) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 64 64 66 68 70 71 75 78 83 82 79 77 77 75 75 76 75
Activitats immobiliàries (L) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 53 50 48 43 46 47 48 51 56 55 54 51 44 40 36 30 29
Activitats immobiliàries (68) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 53 50 48 43 46 47 48 51 56 55 54 51 44 40 36 30 29
Activitats professionals, científiques i administratives (M, N) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 484 468 444 435 439 457 449 458 474 457 427 385 346 314 278 255 251
Activitats jurídiques i comptables, de consultoria i serveis tècnics (69-71) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 147 141 140 132 140 147 140 151 148 137 128 113 100 89 83 70 73
Recerca i desenvolupament (72) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 11 10 9 9 9 8 9 7 7 9 8 8 10 10 9 9 11
Publicitat; altres activ. professionals i tècniques; activ. veterinàries (73-75) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 55 52 50 53 53 58 57 57 62 59 56 49 45 39 35 30 32
Activitats administratives i serveis auxiliars (77-82) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 271 264 245 241 238 244 243 244 258 252 236 216 190 176 151 146 135
Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials (O, P, Q) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 675 663 645 637 642 640 640 621 603 573 541 514 493 472 455 438 429
Administració pública, Defensa i SS obligatòria (84) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 171 167 163 165 167 169 168 166 157 149 141 137 132 129 125 120 119
Educació (85) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 224 221 217 212 212 207 211 209 210 203 190 180 171 164 159 155 150
Activitats sanitàries (86) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 175 173 171 169 173 176 177 173 171 163 156 149 144 136 131 126 125
Activitats serveis socials (87-88) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 104 102 94 91 89 87 84 74 65 58 54 48 46 44 40 36 34
Activitats artístiques, recreatives i altres serveis (R, S, T, U) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 354 353 360 350 358 382 386 388 395 398 389 376 353 336 325 316 307
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment (90-93) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 81 76 73 70 70 72 70 69 73 70 67 60 56 52 49 47 45
Altres serveis (94-96) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 89 88 92 87 88 95 99 103 103 97 92 89 80 75 71 65 63
Activitats llars (97-98) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 184 190 194 193 199 215 217 216 219 232 230 228 217 209 205 205 199
Total 3.815 3.711 3.602 3.498 3.405 3.369 3.455 3.626 3.725 3.806 4.044 4.035 3.895 3.745 3.593 3.476 3.358 3.278 3.213
Unitats: Milers de llocs de treball.
Font: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya. Base 2010.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.