Skip to main content

GDP supply and demand. Indexes in volume chained (year 2008=100)

PIB oferta i demanda. Índexs en volum encadenats (any 2008=100). 2000-2013 Catalunya
2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
PIB oferta
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 110,74 106,79 113,01 103,77 106,36 100,00 99,82 99,62 83,31 84,27 87,66 90,06 82,64 86,39
Indústria 94,71 93,75 93,91 94,12 87,90 100,00 104,50 104,11 103,03 105,65 104,23 103,98 106,26 102,15
indústria manufacturera 92,01 91,30 91,70 92,15 85,76 100,00 106,02 105,57 104,40 107,87 107,08 107,17 110,04 105,93
Construcció 60,27 64,60 71,06 78,26 94,13 100,00 100,54 98,86 91,67 87,01 83,78 80,39 76,38 71,26
Serveis 101,10 101,48 101,53 99,96 98,41 100,00 98,86 94,95 91,35 86,55 83,68 79,83 76,95 75,24
administració pública; educació; sanitat i serveis socials 103,84 105,25 106,03 105,34 102,00 100,00 95,30 89,63 85,41 82,02 79,05 75,21 72,52 70,98
comerç, hoteleria finances i altres serveis 100,41 100,55 100,42 98,62 97,52 100,00 99,73 96,25 92,82 87,66 84,82 80,97 78,04 76,29
VAB 94,88 95,40 96,30 96,09 95,80 100,00 100,23 97,36 93,69 90,50 87,97 85,02 83,03 80,52
Impostos nets sobre productes 83,53 84,00 88,47 93,07 93,49 100,00 99,46 98,48 96,02 89,84 85,32 80,02 76,71 74,31
PIB 93,93 94,44 95,65 95,85 95,62 100,00 100,16 97,49 93,94 90,45 87,73 84,56 82,44 79,95
PIB demanda
Demanda interna 83,98 86,57 89,66 92,69 94,21 100,00 101,10 96,64 91,28 87,30 83,08 79,86 77,24 74,38
Consum de les llars 88,79 90,75 93,78 95,71 95,93 100,00 101,11 97,89 94,22 90,59 86,69 84,09 81,48 78,80
Consum de les adm. públiques (1) 100,44 104,10 105,65 108,29 106,90 100,00 94,43 87,90 81,99 77,84 72,14 68,44 65,37 62,43
Formació bruta capital (2) 63,51 67,02 71,23 76,98 83,14 100,00 104,86 98,99 90,45 85,82 81,78 77,50 75,14 71,93
FBCF (béns d'equipament i altres actius) 77,61 79,53 82,98 85,28 84,29 100,00 103,03 91,96 82,86 76,87 73,35 69,94 70,93 69,26
FBCF (construcció) 53,69 58,04 64,97 72,77 81,52 100,00 105,18 102,20 95,38 89,70 85,29 80,19 75,69 70,54
Saldo amb l'exterior (3) (4) 110,47 108,10 106,05 103,09 101,28 100,00 99,10 100,83 102,67 103,13 104,84 104,84 105,43 105,90
Saldo amb l'estranger (4) 111,16 110,21 107,29 104,30 103,22 100,00 97,75 99,42 100,46 101,37 102,23 103,76 104,98 104,15
Exportacions totals béns i serveis a l'estranger 110,10 109,00 105,58 99,14 87,99 100,00 99,76 95,33 89,84 86,47 83,09 81,71 79,57 74,76
Exportacions béns i serveis 110,36 109,99 106,66 99,77 87,33 100,00 99,10 93,87 87,66 84,14 80,66 78,62 76,38 70,99
Consum dels estrangers al territori 109,06 103,56 99,59 95,69 92,05 100,00 103,87 104,51 103,56 101,10 98,42 101,68 100,28 100,07
Importacions totals béns i serveis de l'estranger 80,19 81,36 85,40 87,59 80,53 100,00 106,24 97,92 90,64 85,61 80,75 76,47 72,43 69,91
Importacions béns i serveis 80,19 81,54 85,84 87,83 80,55 100,00 106,19 97,83 90,52 85,91 81,28 77,09 72,77 70,42
Consum dels residents a l'estranger 80,72 77,10 74,25 81,57 79,95 100,00 107,60 100,21 93,69 77,64 66,89 60,14 63,53 56,25
PIB pm 93,93 94,44 95,65 95,85 95,62 100,00 100,16 97,49 93,94 90,45 87,73 84,56 82,44 79,95
Font: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya. Base 2008.
(1) Inclou la despesa en consum de les institucions sense finalitat de lucre al servei de les llars.
(2) La formació bruta de capital és la suma de la formació bruta de capital fix (FBCF) i la variació d'existències.
(3) Inclou el saldo amb l'estranger i amb la resta d'Espanya.
(4) Els saldos vinculats al comerç exterior es presenten en aportacions.