Skip to main content
Valor afegit brut. Preus corrents. 2000-2013. Per branques d'activitat Catalunya
2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca (A) 2.396 2.249 2.030 2.001 2.159 2.048 2.153 2.235 1.787 1.858 1.893 2.006 2.176 1.942
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca (01-03 ) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2.001 2.159 2.048 2.153 2.235 1.787 1.858 1.893 2.006 2.176 1.942
Industries extractives, manufactureres, energètiques; activitats de sanejament i gestió de residus (B, C, D, E) 38.414 37.701 37.815 37.513 35.549 40.218 40.021 38.360 36.631 36.235 34.425 33.616 33.295 31.331
... de les quals, indústria manufacturera (C) 32.594 32.179 32.475 32.306 30.313 35.439 35.841 34.490 32.944 33.022 31.533 30.927 30.832 29.087
Indústries extractives (05-09 ) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 234 308 388 331 289 282 284 245 206 208 167
Industries alimentació, begudes i tabac (10-12) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 5.390 5.186 5.394 4.968 4.797 4.380 4.381 4.076 3.746 3.833 3.579
Indústries tèxtils, confecció, cuir i calçat (13-15) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.682 1.720 2.087 2.339 2.389 2.393 2.607 2.828 2.777 2.940 2.794
Indústries fusta i paper (16-17) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.401 1.309 1.529 1.650 1.566 1.585 1.595 1.607 1.550 1.528 1.438
Arts gràfiques i suports enregistrats (18) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.176 1.069 1.250 1.209 1.103 1.119 1.157 1.057 1.020 986 1.002
Indústries químiques i refinació petroli (19-20) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 4.547 3.635 3.775 4.126 4.222 3.978 3.986 3.402 3.416 3.278 3.246
Fabricació productes farmacèutics (21) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2.667 2.399 2.423 2.161 1.899 1.887 1.752 1.781 1.698 1.596 1.397
Fabricació productes cautxú i matèries plàstiques (22) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.487 1.379 1.615 1.724 1.627 1.660 1.693 1.707 1.768 1.645 1.641
Indústries altres productes minerals no metàl·lics (23) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.243 1.452 1.957 2.109 2.009 1.897 1.806 1.631 1.553 1.539 1.412
Metal·lúrgia (24) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 791 585 796 887 839 627 685 588 673 768 742
Fabricació productes metàl·lics, exc. maquinària (25) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3.078 3.152 4.083 3.718 3.538 3.415 3.202 3.068 2.921 2.899 2.646
Fabricació productes informàtics i electrònics (26) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 628 647 736 797 769 673 643 706 805 941 882
Fabricació materials i equips elèctrics (27) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.108 1.076 1.384 1.413 1.357 1.319 1.352 1.410 1.378 1.350 1.270
Fabricació maquinària i equips ncaa (28) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.891 1.690 2.368 2.200 2.161 2.131 2.086 1.949 1.977 2.115 1.963
Fabricació material de transport (29-30) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2.954 2.732 3.515 4.070 3.842 3.683 4.025 3.804 3.852 3.790 3.552
Mobles i indústries manufactureres diverses (31-32) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.438 1.365 1.603 1.558 1.538 1.391 1.258 1.143 1.040 978 958
Reparació i instal·lació maquinària i equips (33) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 823 918 923 913 835 807 793 779 752 647 567
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat (35) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3.085 3.039 2.593 2.173 2.041 1.976 1.657 1.528 1.463 1.386 1.280
Captació, potabilització i distribució d'aigua (36) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 607 596 628 596 548 532 482 426 395 367 332
Sanejament, gestió residus i descontaminació (37-39) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.281 1.292 1.170 1.080 992 895 790 692 626 502 464
Construcció (F) 13.766 14.756 16.745 18.676 23.296 24.337 23.596 22.309 19.464 16.876 15.063 13.778 12.493 10.996
Construcció (41-43) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 18.676 23.296 24.337 23.596 22.309 19.464 16.876 15.063 13.778 12.493 10.996
Serveis (G-U) 131.943 132.292 131.893 129.201 129.083 129.115 122.173 112.623 104.545 96.106 89.650 82.246 75.876 70.781
Comerç, hoteleria, finances i altres serveis (G-N;R-U) 105.586 105.794 104.447 101.682 102.079 103.540 98.912 91.619 85.247 78.242 73.149 67.191 61.931 57.608
Comerç; reparació vehícles; transport i emmagatzematge; hoteleria (G, H, I) 52.817 51.844 50.396 49.101 48.099 48.562 46.490 43.908 40.721 37.824 35.202 32.771 29.946 28.264
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes (45) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2.923 2.712 3.249 3.703 3.360 3.067 2.715 2.466 2.215 1.984 1.798
Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor (46) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 12.921 12.913 12.900 12.448 11.997 11.475 10.899 10.230 9.534 8.922 8.400
Comerç detall, exc. vehicles motor i motocicletes (47) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 9.342 9.375 9.025 8.357 7.716 7.200 6.468 5.869 5.429 4.834 4.438
Transport terrestre; transport per canonades (49) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 4.637 4.751 4.724 4.413 4.060 3.674 3.349 3.242 2.907 2.587 2.423
Transport marítim i aeri (50-51) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 883 749 1.075 978 947 780 678 668 587 616 482
Emmagatzematge i activitats afins al transport; activitats postals (52-53) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 4.538 4.422 4.443 4.212 4.004 3.628 3.418 3.223 3.123 2.825 2.782
Serveis d'allotjament, menjar i begudes (55-56) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 13.857 13.176 13.148 12.380 11.826 10.897 10.299 9.504 8.978 8.180 7.941
Informació i comunicacions (J) 7.704 7.998 8.100 8.044 8.128 8.239 7.255 6.894 6.572 6.102 6.078 5.539 5.059 4.614
Edició i serveis audiovisuals (58-60) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2.784 2.826 2.989 2.611 2.600 2.510 2.291 2.453 2.220 1.926 1.885
Telecomunicacions; serveis informàtics i serveis informació (61-63) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 5.260 5.302 5.250 4.644 4.295 4.062 3.810 3.625 3.319 3.132 2.729
Activitats financeres i d'assegurances (K) 7.097 8.081 8.081 8.659 11.104 10.074 9.554 8.013 7.454 7.184 6.719 6.493 6.010 5.309
Activitats financeres i assegurances (64-66) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 8.659 11.104 10.074 9.554 8.013 7.454 7.184 6.719 6.493 6.010 5.309
Activitats immobiliàries (L) 15.487 15.435 14.999 13.693 12.604 13.549 13.368 12.135 11.492 9.811 9.431 7.875 6.946 6.400
Activitats immobiliàries (68) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 13.693 12.604 13.549 13.368 12.135 11.492 9.811 9.431 7.875 6.946 6.400
Activitats professionals, científiques i tècniques; activ. administratives i serveis auxiliars (M, N) 15.620 15.707 16.050 15.523 15.418 16.294 15.475 14.388 13.136 12.047 10.810 9.923 9.545 8.927
Activitats jurídiques i comptables, de consultoria i serveis tècnics (69-71) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 6.140 6.642 6.613 6.239 6.032 5.509 5.235 4.642 4.249 3.959 3.897
Recerca i desenvolupament (72) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 280 352 302 252 211 176 149 115 86 79 64
Publicitat; altres activ. professionals i tècniques; activ. veterinàries (73-75) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2.306 2.026 2.325 2.159 1.952 1.804 1.685 1.483 1.404 1.493 1.432
Activitats administratives i serveis auxiliars (77-82) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 6.797 6.398 7.054 6.824 6.193 5.647 4.978 4.570 4.183 4.013 3.533
Administració pública; educació; sanitat i serveis socials (O, P, Q) 26.357 26.498 27.446 27.518 27.003 25.575 23.261 21.004 19.298 17.864 16.501 15.056 13.945 13.173
Administració pública, Defensa i SS obligatòria (84) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 7.973 7.985 7.777 7.246 6.501 5.924 5.564 5.195 4.855 4.386 3.952 3.742
Educació (85) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 8.325 8.265 8.314 7.980 7.428 6.687 6.111 5.669 5.233 4.851 4.533 4.249
Activitats sanitàries (86) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 9.231 9.412 9.267 8.885 8.024 7.227 6.586 6.047 5.523 5.020 4.746 4.532
Activitats serveis socials (87-88) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.917 1.856 1.646 1.464 1.307 1.166 1.037 954 891 799 715 651
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment i altres serveis (R, S, T, U) 6.861 6.730 6.821 6.663 6.727 6.823 6.771 6.281 5.871 5.275 4.908 4.589 4.425 4.095
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment (90-93) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3.375 3.424 3.578 3.614 3.309 3.059 2.699 2.448 2.243 2.187 1.944
Altres serveis (94-96) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.626 1.713 1.694 1.635 1.536 1.435 1.293 1.246 1.187 1.114 1.065
Activitats llars (97-98) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.661 1.589 1.551 1.523 1.436 1.377 1.283 1.214 1.159 1.125 1.086
VAB 186.519 186.998 188.482 187.390 190.086 195.718 187.943 175.526 162.425 151.076 141.030 131.646 123.841 115.050
Impostos nets sobre productes 17.097 16.081 16.378 16.895 13.862 17.176 20.258 20.940 18.791 16.461 14.488 12.853 11.868 11.238
PIB 203.615 203.079 204.860 204.285 203.948 212.894 208.201 196.466 181.215 167.536 155.518 144.499 135.709 126.288
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya. Base 2008.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.