Skip to main content
Valor afegit brut. Índexs en volum encadenats (any 2008=100). 2000-2013. Per branques d'activitat Catalunya
2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca (A) 110,74 106,79 113,01 103,77 106,36 100,00 99,82 99,62 83,31 84,27 87,66 90,06 82,64 86,39
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca (01-03 ) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 103,77 106,36 100,00 99,82 99,62 83,31 84,27 87,66 90,06 82,64 86,39
Industries extractives, manufactureres, energètiques; activitats de sanejament i gestió de residus (B, C, D, E) 94,71 93,75 93,91 94,12 87,90 100,00 104,50 104,11 103,03 105,65 104,23 103,98 106,26 102,15
... de les quals, indústria manufacturera (C) 92,01 91,30 91,70 92,15 85,76 100,00 106,02 105,57 104,40 107,87 107,08 107,17 110,04 105,93
Indústries extractives (05-09 ) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 61,97 78,60 100,00 81,05 75,94 78,16 80,47 72,46 60,60 62,90 56,41
Industries alimentació, begudes i tabac (10-12) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 99,99 95,85 100,00 97,36 97,78 92,98 95,73 93,37 88,37 93,77 90,61
Indústries tèxtils, confecció, cuir i calçat (13-15) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 81,06 81,72 100,00 114,35 119,47 122,36 133,46 147,01 149,68 160,05 157,69
Indústries fusta i paper (16-17) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 92,41 86,21 100,00 111,33 110,86 114,50 116,57 118,06 113,87 113,52 109,25
Arts gràfiques i suports enregistrats (18) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 98,05 87,38 100,00 100,88 95,06 99,60 107,63 101,10 98,53 97,73 102,05
Indústries químiques i refinació petroli (19-20) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 123,90 101,43 100,00 118,39 122,31 117,73 124,77 120,92 124,02 123,37 123,67
Fabricació productes farmacèutics (21) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 110,86 98,57 100,00 89,96 80,10 80,70 76,77 79,29 76,18 72,09 63,14
Fabricació productes cautxú i matèries plàstiques (22) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 92,79 85,19 100,00 113,14 110,69 116,84 123,93 126,54 134,20 125,40 127,69
Indústries altres productes minerals no metàl·lics (23) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 68,83 75,05 100,00 114,06 115,74 116,12 113,57 104,36 101,77 103,40 97,16
Metal·lúrgia (24) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 101,08 78,59 100,00 116,84 115,34 94,18 114,25 103,74 118,84 136,43 130,33
Fabricació productes metàl·lics, exc. maquinària (25) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 73,82 74,95 100,00 97,64 98,37 98,48 96,55 96,02 94,03 97,00 91,00
Fabricació productes informàtics i electrònics (26) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 91,91 90,16 100,00 110,72 108,50 94,65 90,51 98,07 112,46 131,49 122,69
Fabricació materials i equips elèctrics (27) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 85,69 82,73 100,00 105,95 112,67 121,50 129,52 141,09 141,78 145,14 140,34
Fabricació maquinària i equips ncaa (28) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 77,38 68,89 100,00 95,72 95,29 96,44 96,56 92,53 94,64 107,95 102,56
Fabricació material de transport (29-30) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 87,04 77,71 100,00 120,04 115,07 113,25 125,58 121,56 125,40 130,09 123,13
Mobles i indústries manufactureres diverses (31-32) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 86,30 80,68 100,00 101,01 103,99 97,60 91,67 86,36 79,71 77,62 77,74
Reparació i instal·lació maquinària i equips (33) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 87,79 96,85 100,00 105,39 100,65 101,91 100,35 101,09 99,23 83,42 73,34
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat (35) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 124,07 111,38 100,00 92,56 96,30 97,16 91,65 84,60 84,00 84,55 79,75
Captació, potabilització i distribució d'aigua (36) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 90,38 90,26 100,00 99,39 95,72 97,68 95,30 90,48 86,82 84,93 80,18
Sanejament, gestió residus i descontaminació (37-39) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 100,31 102,39 100,00 95,06 91,82 86,91 80,64 74,10 69,72 58,61 56,61
Construcció (F) 60,27 64,60 71,06 78,26 94,13 100,00 100,54 98,86 91,67 87,01 83,78 80,39 76,38 71,26
Construcció (41-43) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 78,26 94,13 100,00 100,54 98,86 91,67 87,01 83,78 80,39 76,38 71,26
Serveis (G-U) 101,10 101,48 101,53 99,96 98,41 100,00 98,86 94,95 91,35 86,55 83,68 79,83 76,95 75,24
Comerç, hoteleria, finances i altres serveis (G-N;R-U) 100,41 100,55 100,42 98,62 97,52 100,00 99,73 96,25 92,82 87,66 84,82 80,97 78,04 76,29
Comerç; reparació vehícles; transport i emmagatzematge; hoteleria (G, H, I) 102,80 102,39 100,95 99,55 97,70 100,00 100,53 98,02 94,88 91,31 88,48 85,92 82,68 82,17
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes (45) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 93,71 83,48 100,00 119,43 110,79 104,10 96,38 92,21 87,09 78,84 74,59
Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor (46) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 98,23 99,11 100,00 101,33 101,03 100,93 99,37 95,95 92,28 91,07 90,34
Comerç detall, exc. vehicles motor i motocicletes (47) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 104,90 103,39 100,00 96,80 91,33 87,81 81,02 76,26 73,03 68,99 65,79
Transport terrestre; transport per canonades (49) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 94,91 99,93 100,00 95,51 90,95 86,73 81,39 81,04 80,02 72,78 75,87
Transport marítim i aeri (50-51) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 77,91 65,05 100,00 108,05 106,60 101,61 86,99 99,30 88,67 109,74 97,59
Emmagatzematge i activitats afins al transport; activitats postals (52-53) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 98,23 95,31 100,00 101,21 99,81 93,41 89,72 87,16 87,00 82,84 82,29
Serveis d'allotjament, menjar i begudes (55-56) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 102,43 98,60 100,00 98,71 97,98 94,62 93,95 91,47 90,32 87,29 89,45
Informació i comunicacions (J) 105,93 104,96 104,21 102,51 98,15 100,00 89,46 86,95 84,35 78,98 79,81 74,04 70,03 64,85
Edició i serveis audiovisuals (58-60) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 93,21 93,02 100,00 90,41 93,79 93,43 88,30 97,51 90,12 80,79 81,04
Telecomunicacions; serveis informàtics i serveis informació (61-63) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 107,85 101,07 100,00 88,93 83,26 79,49 74,02 70,73 65,77 64,40 56,63
Activitats financeres i d'assegurances (K) 88,89 91,54 95,56 97,80 99,66 100,00 99,97 90,78 81,49 73,48 65,57 62,52 58,56 55,34
Activitats financeres i assegurances (64-66) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 97,80 99,66 100,00 99,97 90,78 81,49 73,48 65,57 62,52 58,56 55,34
Activitats immobiliàries (L) 104,69 104,95 104,04 100,59 101,40 100,00 101,24 98,08 100,67 93,52 97,66 86,35 79,28 76,04
Activitats immobiliàries (68) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 100,59 101,40 100,00 101,24 98,08 100,67 93,52 97,66 86,35 79,28 76,04
Activitats professionals, científiques i tècniques; activ. administratives i serveis auxiliars (M, N) 96,47 96,88 98,29 94,41 92,57 100,00 99,55 96,16 90,74 85,56 79,99 77,90 79,29 79,46
Activitats jurídiques i comptables, de consultoria i serveis tècnics (69-71) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 92,01 98,29 100,00 98,42 98,20 93,45 90,81 83,90 81,01 79,24 86,30
Recerca i desenvolupament (72) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 91,94 112,57 100,00 86,51 75,42 65,29 57,62 44,61 34,74 33,61 28,32
Publicitat; altres activ. professionals i tècniques; activ. veterinàries (73-75) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 94,60 83,52 100,00 97,47 91,49 84,16 79,76 71,35 71,18 80,23 79,46
Activitats administratives i serveis auxiliars (77-82) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 96,69 89,34 100,00 101,88 96,65 91,46 83,65 80,79 79,15 80,97 75,14
Administració pública; educació; sanitat i serveis socials (O, P, Q) 103,84 105,25 106,03 105,34 102,00 100,00 95,30 89,63 85,41 82,02 79,05 75,21 72,52 70,98
Administració pública, Defensa i SS obligatòria (84) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 109,43 108,18 104,43 100,00 93,35 88,38 86,50 83,28 81,29 76,02 70,31 68,52
Educació (85) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 102,24 101,09 100,28 100,00 97,29 90,99 85,90 82,45 79,27 76,13 73,88 71,73
Activitats sanitàries (86) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 103,08 103,82 100,42 100,00 95,37 89,93 85,00 81,51 77,70 74,45 74,27 73,86
Activitats serveis socials (87-88) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 127,87 123,80 109,01 100,00 93,76 86,63 79,75 76,54 74,78 70,85 66,49 62,93
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment i altres serveis (R, S, T, U) 92,45 93,59 96,43 94,73 96,50 100,00 103,93 99,45 95,11 87,75 83,85 80,80 80,84 76,73
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment (90-93) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 92,24 93,94 100,00 106,09 99,86 94,50 85,65 80,58 76,57 77,70 71,02
Altres serveis (94-96) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 93,16 98,72 100,00 101,12 98,62 94,22 87,81 86,36 84,90 84,16 83,76
Activitats llars (97-98) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 102,19 99,97 100,00 102,05 99,46 97,51 92,51 88,64 86,01 84,51 82,14
VAB 94,88 95,40 96,30 96,09 95,80 100,00 100,23 97,36 93,69 90,50 87,97 85,02 83,03 80,52
Impostos nets sobre productes 83,53 84,00 88,47 93,07 93,49 100,00 99,46 98,48 96,02 89,84 85,32 80,02 76,71 74,31
PIB 93,93 94,44 95,65 95,85 95,62 100,00 100,16 97,49 93,94 90,45 87,73 84,56 82,44 79,95
Font: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya. Base 2008.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.