Saltar al contenido principal
Consum intermedi. Preus corrents. 2000-2013. Per branques d'activitat Catalunya
2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca (A) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2.553 2.207 2.045 2.416 2.200 2.021 1.933 2.114 1.937 1.873 1.779 1.678
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca (01-03 ) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2.207 2.045 2.416 2.200 2.021 1.933 2.114 1.937 1.873 1.779 1.678
Industries extractives, manufactureres, energètiques; activitats de sanejament i gestió de residus (B, C, D, E) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 93.580 89.424 84.602 106.261 101.993 97.192 89.908 84.516 79.424 77.054 77.124 71.578
... de les quals, indústria manufacturera (C) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 86.298 81.778 76.777 97.034 94.506 90.246 83.660 79.194 74.340 71.984 72.175 67.196
Indústries extractives (05-09 ) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 329 443 446 465 405 380 342 326 267 285 234
Industries alimentació, begudes i tabac (10-12) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 17.945 17.631 19.325 16.852 15.855 15.469 15.077 13.129 12.201 12.633 11.521
Indústries tèxtils, confecció, cuir i calçat (13-15) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3.526 3.374 4.377 4.974 5.179 5.382 5.149 5.771 5.672 6.035 5.601
Indústries fusta i paper (16-17) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3.206 2.890 3.820 3.763 3.615 3.546 3.454 3.499 3.288 3.244 3.083
Arts gràfiques i suports enregistrats (18) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.361 1.422 1.711 1.772 1.716 1.573 1.546 1.514 1.517 1.495 1.438
Indústries químiques i refinació petroli (19-20) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 15.689 13.059 17.051 15.716 14.401 12.315 11.198 10.309 9.877 9.839 9.757
Fabricació productes farmacèutics (21) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3.770 3.836 3.959 3.727 3.661 3.856 3.656 3.732 3.415 3.323 2.543
Fabricació productes cautxú i matèries plàstiques (22) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3.045 2.707 3.606 3.942 3.643 3.610 3.235 3.227 3.264 3.027 2.849
Indústries altres productes minerals no metàl·lics (23) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2.532 2.949 4.138 4.299 3.875 3.367 2.913 2.691 2.679 2.172 1.955
Metal·lúrgia (24) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3.253 2.391 3.263 3.125 3.160 2.313 2.051 1.759 1.793 1.636 1.534
Fabricació productes metàl·lics, exc. maquinària (25) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 5.179 4.960 6.855 6.615 6.003 5.552 5.356 4.892 4.711 4.672 4.591
Fabricació productes informàtics i electrònics (26) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.525 1.444 2.721 2.780 2.962 2.255 2.217 2.456 2.769 3.414 2.973
Fabricació materials i equips elèctrics (27) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2.917 2.937 4.223 3.636 3.248 3.150 2.955 2.793 2.594 2.526 2.307
Fabricació maquinària i equips ncaa (28) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2.868 2.931 4.272 4.128 4.175 3.668 3.628 3.269 3.298 3.591 3.205
Fabricació material de transport (29-30) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 12.163 11.299 14.390 15.753 15.466 14.556 13.972 12.723 12.574 12.325 11.672
Mobles i indústries manufactureres diverses (31-32) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.884 1.952 2.293 2.374 2.299 2.155 1.861 1.782 1.564 1.511 1.550
Reparació i instal·lació maquinària i equips (33) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 915 994 1.032 1.050 989 893 924 795 769 733 617
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat (35) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3.961 4.160 5.174 4.194 4.098 3.642 2.939 2.858 2.891 2.887 2.585
Captació, potabilització i distribució d'aigua (36) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 814 865 888 650 567 627 559 506 492 419 378
Sanejament, gestió residus i descontaminació (37-39) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2.541 2.358 2.719 2.178 1.876 1.599 1.482 1.395 1.421 1.358 1.185
Construcció (F) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 12.399 16.456 39.070 49.448 44.467 37.888 31.429 26.084 24.350 21.173 17.588 16.452
Construcció (41-43) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 16.456 39.070 49.448 44.467 37.888 31.429 26.084 24.350 21.173 17.588 16.452
Serveis (G-U) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 84.133 85.898 86.474 90.386 85.451 78.863 73.173 64.871 59.086 56.317 52.396 48.776
Comerç, hoteleria, finances i altres serveis (G-N;R-U) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 71.743 73.106 73.529 77.397 73.912 68.590 64.149 56.735 52.077 50.017 46.415 43.110
Comerç; reparació vehícles; transport i emmagatzematge; hoteleria (G, H, I) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 40.724 41.254 39.542 44.236 41.170 37.635 34.408 31.934 29.179 27.589 25.728 23.662
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes (45) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2.749 2.647 2.995 3.372 2.705 2.299 2.169 2.089 2.246 2.183 1.949
Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor (46) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 10.724 10.443 11.224 10.641 10.058 9.441 8.597 7.742 6.908 6.347 5.974
Comerç detall, exc. vehicles motor i motocicletes (47) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 4.505 4.643 5.091 4.756 4.300 3.925 3.589 3.186 2.925 2.520 2.302
Transport terrestre; transport per canonades (49) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 5.590 5.058 5.867 5.313 5.116 4.726 4.504 3.924 3.749 3.655 3.113
Transport marítim i aeri (50-51) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2.639 2.247 3.018 1.925 1.408 1.205 836 794 718 859 572
Emmagatzematge i activitats afins al transport; activitats postals (52-53) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 6.185 5.833 6.286 5.988 5.405 4.707 4.639 4.454 4.577 4.092 3.920
Serveis d'allotjament, menjar i begudes (55-56) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 8.862 8.671 9.756 9.175 8.642 8.106 7.600 6.992 6.467 6.072 5.833
Informació i comunicacions (J) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 7.116 7.140 7.345 7.706 6.965 6.677 6.284 5.682 5.565 5.762 5.435 4.957
Edició i serveis audiovisuals (58-60) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2.947 3.119 3.568 3.443 3.391 3.165 2.894 3.021 3.180 2.974 2.913
Telecomunicacions; serveis informàtics i serveis informació (61-63) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 4.193 4.226 4.138 3.522 3.286 3.119 2.788 2.545 2.582 2.461 2.044
Activitats financeres i d'assegurances (K) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 5.269 5.164 5.133 5.121 4.966 4.594 4.112 3.955 3.516 3.319 3.141 2.966
Activitats financeres i assegurances (64-66) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 5.164 5.133 5.121 4.966 4.594 4.112 3.955 3.516 3.319 3.141 2.966
Activitats immobiliàries (L) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 4.048 4.790 6.651 4.618 5.035 4.879 5.782 3.687 3.457 3.453 2.806 2.729
Activitats immobiliàries (68) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 4.790 6.651 4.618 5.035 4.879 5.782 3.687 3.457 3.453 2.806 2.729
Activitats professionals, científiques i tècniques; activ. administratives i serveis auxiliars (M, N) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 10.374 10.418 10.424 11.323 11.426 11.161 10.173 8.482 7.594 7.453 7.088 6.814
Activitats jurídiques i comptables, de consultoria i serveis tècnics (69-71) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 4.160 4.372 4.711 4.425 4.181 3.859 3.278 2.940 2.742 2.729 2.513
Recerca i desenvolupament (72) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 336 329 376 315 251 204 173 133 100 92 73
Publicitat; altres activ. professionals i tècniques; activ. veterinàries (73-75) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2.038 1.948 2.082 2.176 2.234 1.750 1.660 1.648 1.874 1.569 2.056
Activitats administratives i serveis auxiliars (77-82) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3.884 3.775 4.153 4.511 4.495 4.360 3.372 2.873 2.738 2.698 2.172
Administració pública; educació; sanitat i serveis socials (O, P, Q) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 12.390 12.791 12.945 12.989 11.539 10.273 9.023 8.136 7.009 6.301 5.981 5.666
Administració pública, Defensa i SS obligatòria (84) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 4.509 4.775 4.513 5.275 4.539 4.006 3.312 2.932 2.305 2.050 1.994 1.861
Educació (85) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2.568 2.678 2.643 2.547 2.390 2.115 1.839 1.682 1.530 1.396 1.267 1.190
Activitats sanitàries (86) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 4.667 4.709 5.228 4.672 4.169 3.760 3.521 3.197 2.873 2.584 2.477 2.395
Activitats serveis socials (87-88) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 647 629 561 496 441 393 352 325 302 272 243 220
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment i altres serveis (R, S, T, U) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 4.211 4.341 4.433 4.393 4.350 3.644 3.390 2.995 2.766 2.441 2.217 1.982
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment (90-93) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3.222 3.273 3.217 3.249 2.627 2.431 2.144 1.961 1.661 1.514 1.294
Altres serveis (94-96) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.119 1.160 1.176 1.101 1.017 960 852 805 780 703 689
Activitats llars (97-98) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 192.665 193.985 212.191 248.512 234.110 215.964 196.442 177.585 164.796 156.417 148.887 138.483
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya. Base 2008.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.