Saltar al contenido principal

PIB oferta, demanda y renta. Tasas de variación a precios corrientes

PIB oferta, demanda i renda. Taxes de variació a preus corrents Catalunya
2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
PIB oferta
Agricultura -6,8 4,9 -5,2 -4,0 23,8 -3,0 -0,9 -5,0 -6,7 11,8 ..
Indústria i energia 1,8 -13,6 0,9 3,9 4,5 1,5 4,6 2,8 0,7 6,1 ..
energia 6,3 -6,8 17,0 0,8 5,0 12,6 17,5 6,6 4,0 9,9 ..
indústria 1,3 -14,3 -0,6 4,2 4,5 0,5 3,6 2,6 0,4 5,9 ..
Construcció -7,1 -7,3 1,1 6,0 15,1 16,0 14,9 13,2 13,6 15,1 ..
Serveis 0,1 1,8 6,7 9,2 8,1 8,0 8,2 7,9 8,5 7,3 ..
serveis mercat 0,4 1,0 6,4 9,0 8,0 7,9 8,3 7,6 8,5 7,7 ..
serveis no mercat -1,4 6,6 8,4 10,4 8,5 8,5 7,7 9,5 8,2 5,3 ..
VAB -0,4 -2,3 4,7 7,5 8,2 7,0 7,8 6,8 6,5 7,6 ..
Impostos nets sobre productes 22,9 -20,1 -15,9 -0,4 12,9 12,0 12,6 12,6 8,6 5,6 ..
PIB 1,2 -3,7 2,7 6,7 8,7 7,5 8,2 7,3 6,7 7,5 ..
PIB demanda
Demanda interna 1,9 -5,6 1,8 7,8 9,8 9,0 9,3 7,7 6,9 7,3 ..
Consum de les llars 4,5 -3,5 2,3 6,8 7,8 8,1 8,4 6,5 6,5 6,8 ..
Consum de les adm. públiques (1) 0,5 7,7 10,4 10,5 9,0 9,2 11,6 9,1 8,3 8,2 ..
Formació bruta capital (2) -3,7 -17,6 -3,5 8,6 14,4 10,9 9,9 9,8 7,3 7,8 ..
FBCF (béns d'equipament i altres) 1,5 -19,1 -1,3 11,1 13,0 13,9 7,7 8,0 2,0 5,1 ..
FBCF (construcció) -9,8 -16,4 -4,9 6,9 14,2 11,2 12,2 12,2 12,5 12,4 ..
Saldo amb l'exterior (3) -10,5 47,4 34,9 -23,1 -14,2 -15,5 -5,9 2,1 3,1 10,2 ..
Saldo amb estranger -10,6 -74,8 -30,8 22,2 11,2 22,3 39,5 43,7 2,8 -34,4 ..
Exportacions totals béns i serveis a l'estranger 14,6 -15,5 2,3 7,2 10,3 7,7 4,7 1,0 2,9 8,7 ..
exportacions béns i serveis 16,3 -16,9 2,7 7,9 11,3 8,0 4,3 1,1 2,3 9,3 ..
consum dels estrangers al territori 5,2 -7,3 0,2 3,4 4,8 6,4 6,8 0,6 6,3 5,3 ..
Importacions totals béns i serveis de l'estranger 13,5 -23,0 -3,5 9,6 10,4 9,8 8,5 4,4 2,9 3,3 ..
importacions béns i serveis 13,7 -23,4 -3,4 9,6 10,5 9,3 8,2 4,2 3,2 3,0 ..
consum dels residents a l'estranger 8,9 -13,6 -6,1 8,7 9,3 22,8 17,1 10,4 -5,0 15,3 ..
PIB 1,2 -3,7 2,7 6,7 8,7 7,5 8,2 7,3 6,7 7,5 ..
PIB rendes
Remuneració d'assalariats .. .. 5,0 8,8 7,8 6,7 6,1 6,8 5,5 6,6 ..
Excedent brut d'explotació .. .. 4,3 6,5 8,5 7,3 9,5 7,0 7,8 8,7 ..
Impostos nets sobre la producció i importacions .. .. -14,4 -1,1 12,9 12,1 13,1 11,5 7,5 6,8 ..
PIB 1,2 -3,7 2,7 6,7 8,7 7,5 8,2 7,3 6,7 7,5 ..
Font: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya. Base 2000.
(1) Inclou la despesa en consum de les institucions sense finalitat de lucre al servei de les llars.
(2) La formació bruta de capital és la suma de la formació bruta de capital fix (FBCF) i la variació d’existències.
(3) Inclou el saldo amb l'estranger i amb la resta d'Espanya.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.