Saltar al contenido principal
Valor de la producció. Preus corrents Catalunya
2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca (01-05) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 4.760 4.678 4.610 4.036 4.260 4.119 4.129 4.170 3.819
Energia (01-03 ) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 14.674 12.381 11.989 10.441 8.984 8.178 7.863 7.622 7.422
Indústria extractiva i refinació petroli (10-14,23) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 5.304 4.711 4.672 3.602 3.294 2.810 2.574 2.516 2.803
Energia elèctrica, gas i aigua (40-41) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 9.370 7.670 7.317 6.839 5.691 5.368 5.289 5.107 4.619
Indústria (05-09 ) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 130.301 128.668 123.377 116.349 111.977 106.629 103.902 104.248 96.959
Indústries productes alimentaris, begudes i tabac (15-16) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 23.107 20.448 19.514 18.942 18.782 16.754 15.720 16.459 15.093
Indústries tèxtils, confecció i pelleteria; cuir i calçat (17-19) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 6.352 7.225 7.504 7.737 7.737 8.605 8.477 9.023 8.438
indústries tèxtils (17) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3.813 4.208 4.572 4.986 4.795 5.305 5.147 5.449 5.388
indústries confecció i pelleteria (18) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2.121 2.577 2.473 2.285 2.535 2.768 2.667 2.797 2.354
indústries del cuir i del calçat (19) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 418 440 459 466 407 532 663 777 696
Indústries fusta i suro, exc. mobles (20) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.609 1.733 1.647 1.598 1.548 1.492 1.457 1.502 1.521
Indústries del paper, edició i arts gràfiques (21-22) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 9.318 9.504 9.218 9.052 8.595 8.900 8.453 8.118 7.748
indústries paper (21) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 4.058 3.953 3.768 3.718 3.650 3.715 3.442 3.284 3.014
edició, arts gràfiques i suports enregistrats (22) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 5.260 5.551 5.450 5.334 4.944 5.185 5.011 4.834 4.734
Indústries químiques (24) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 22.210 20.983 19.513 18.567 17.539 16.746 16.187 16.045 14.564
Fabricació productes cautxú i matèries plàstiques (25) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 5.676 6.045 5.573 5.510 5.107 5.034 5.073 4.630 4.449
Indústries altres productes minerals no metàl·lics (26) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 5.435 5.869 5.457 4.929 4.483 4.190 4.205 3.769 3.416
Metal·lúrgia i productes metàl·lics (exc. maquinària) (27-28) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 15.652 14.920 14.048 12.332 11.627 10.520 10.219 9.980 9.517
metal·lúrgia (27) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 4.900 4.748 4.630 3.461 3.138 2.617 2.605 2.399 2.272
productes metàl·lics (exc. maquinària i equips) (28) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 10.752 10.172 9.418 8.870 8.489 7.903 7.614 7.581 7.245
Construcció maquinària i equips mecànics (29) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 7.197 7.192 7.297 6.923 6.978 6.522 6.529 6.690 6.103
Màquines d'oficina, maquinària i materials elèctrics (30-33) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 11.208 10.564 10.241 8.941 8.409 8.537 8.583 9.554 8.510
fabricació màquines d'oficina i equips informàtics (30) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 197 82 79 136 133 126 242 1.720 1.492
fabricació maquinària i materials elèctrics (31) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 7.021 6.223 5.816 5.383 4.998 4.848 4.543 4.395 4.042
material electrònic; aparells ràdio, TV, comunicacions (32) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2.523 2.888 2.950 2.200 2.164 2.481 2.740 2.418 2.130
equips i instruments medicoquirúrgics i de precisió (33) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.466 1.371 1.397 1.222 1.114 1.081 1.057 1.020 846
Vehicles de motor i altres materials de transport (34-35) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 17.278 18.940 18.252 17.082 16.888 15.294 15.249 14.823 13.922
fabricació vehicles de motor, remolcs i semiremolcs (34) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 15.567 17.354 16.549 15.687 15.627 14.027 14.081 13.824 13.058
fabricació altres materials de transport (35) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.712 1.586 1.702 1.395 1.261 1.267 1.168 999 864
Mobles; altres indústries manufactureres i reciclatge (36-37) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 5.261 5.244 5.114 4.736 4.284 4.035 3.750 3.656 3.679
fabricació mobles; altres indústries manufactureres (36) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3.178 3.441 3.507 3.401 3.086 2.993 2.779 2.807 2.924
reciclatge (37) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2.083 1.803 1.607 1.334 1.198 1.042 971 849 755
Construcció (45) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 53.618 52.350 46.903 38.341 32.184 29.621 26.886 22.705 20.665
Serveis (50-51) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 228.821 212.476 193.972 178.907 164.058 150.344 140.212 129.679 120.648
Comerç i reparacions (50-52) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 43.857 43.616 39.760 37.161 34.309 31.561 29.339 26.934 25.039
venda, manteniment i reparació de vehicles de motor (50) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 7.642 8.365 7.193 6.443 5.935 5.358 5.103 4.729 4.247
comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles de motor (51) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 24.602 24.323 22.399 21.192 19.703 18.110 16.511 15.269 14.374
comerç detall, exc. vehicles motor; reparacions (52) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 11.613 10.929 10.169 9.527 8.671 8.093 7.725 6.936 6.418
Hoteleria (55) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 22.903 21.555 20.468 19.004 17.898 16.495 15.445 14.251 13.774
Transport, emmagatzematge i comunicacions (60-64) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 33.892 30.405 28.437 26.156 23.872 22.222 21.325 19.816 17.691
transport terrestre; transport per canonades (60) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 10.455 9.627 9.120 8.374 7.986 7.355 6.898 6.552 5.847
transport marítim i aeri (61-62) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 4.094 2.902 2.354 1.985 1.514 1.462 1.304 1.475 1.054
activitats afins al transport; agències de viatges (63) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 11.034 10.526 9.889 9.110 8.134 7.485 7.444 6.664 6.203
correus i telecomunicacions (64) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 8.310 7.350 7.073 6.687 6.238 5.920 5.679 5.125 4.586
Mediació financera (65-67) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 15.195 14.519 12.607 11.566 11.138 10.235 9.812 9.151 8.276
Activitats immobiliàries, lloguers i serv. empresarials (70-74) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 59.541 53.692 48.876 44.747 39.928 35.758 33.002 30.454 28.579
activitats immobiliàries (70) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 30.046 24.659 22.352 20.781 18.363 16.266 14.571 12.947 11.978
activitats de lloguer (71) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2.120 2.109 1.836 1.628 1.476 1.437 1.363 1.204 1.121
activitats informàtiques (72) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 4.039 3.862 3.387 3.127 2.912 2.785 2.660 2.369 2.146
recerca i desenvolupament (73) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 678 567 462 380 322 248 186 171 138
altres activitats empresarials (74) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 22.658 22.496 20.840 18.830 16.856 15.022 14.223 13.762 13.196
Administració pública (75) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 11.301 10.079 9.077 8.500 7.761 7.200 6.471 5.946 5.603
Educació (80) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 10.192 9.489 8.496 7.646 7.111 6.544 6.055 5.631 5.276
Activitats sanitàries i veterinàries, serveis socials (85) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 15.999 14.398 12.960 11.868 10.839 9.887 8.943 8.426 8.020
activitats sanitàries i veterinàries (851-852) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 13.695 12.316 11.093 10.205 9.334 8.481 7.684 7.300 6.999
activitats de serveis socials (853) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2.304 2.082 1.868 1.663 1.505 1.405 1.259 1.126 1.021
Altres activitats socials i serveis personals (90-93) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 14.389 13.200 11.855 10.883 9.918 9.227 8.662 7.945 7.305
activitats de sanejament públic (90) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2.290 1.886 1.613 1.446 1.302 1.212 1.185 1.049 927
activitats associatives (91) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 690 648 614 566 518 486 462 433 407
activitats recreatives, culturals i esportives (92) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 9.412 8.756 7.829 7.188 6.617 6.090 5.620 5.165 4.778
activitats diverses de serveis personals (93) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.997 1.910 1.799 1.683 1.481 1.439 1.395 1.298 1.194
Llars que ocupen personal domèstic (95) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.551 1.523 1.436 1.377 1.283 1.214 1.159 1.125 1.086
Total .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 432.173 410.553 380.851 348.075 321.463 298.891 282.993 268.425 249.513
Pro memòria
Indústria i energia .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 144.975 141.049 135.366 126.791 120.962 114.807 111.765 111.871 104.381
Serveis no mercat .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 29.881 27.337 24.583 22.537 20.624 19.020 17.296 16.009 15.208
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya. Base 2000.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.