Saltar al contenido principal
Consum intermedi. Preus corrents Catalunya
2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca (01-05) .. .. 2.565 2.363 2.199 2.089 2.253 2.096 2.000 1.887 1.778
Energia (01-03 ) .. .. 10.606 8.905 8.539 7.155 6.065 5.693 5.532 5.382 5.384
Indústria extractiva i refinació petroli (10-14,23) .. .. 4.484 4.026 3.831 2.847 2.534 2.296 2.116 2.041 2.389
Energia elèctrica, gas i aigua (40-41) .. .. 6.122 4.879 4.708 4.309 3.531 3.397 3.415 3.341 2.994
Indústria (05-09 ) .. .. 93.754 91.900 88.084 82.578 78.388 74.196 72.280 72.757 67.211
Indústries productes alimentaris, begudes i tabac (15-16) .. .. 18.331 16.007 15.152 14.908 14.658 12.849 12.060 12.629 11.516
Indústries tèxtils, confecció i pelleteria; cuir i calçat (17-19) .. .. 4.298 4.911 5.131 5.352 5.132 5.771 5.687 6.064 5.627
indústries tèxtils (17) .. .. 2.577 2.879 3.092 3.472 3.188 3.530 3.399 3.587 3.604
indústries confecció i pelleteria (18) .. .. 1.451 1.740 1.720 1.572 1.677 1.872 1.792 1.915 1.516
indústries del cuir i del calçat (19) .. .. 270 292 319 308 267 369 496 562 507
Indústries fusta i suro, exc. mobles (20) .. .. 1.042 1.147 1.109 1.084 1.056 997 993 1.017 1.046
Indústries del paper, edició i arts gràfiques (21-22) .. .. 5.979 6.107 5.954 5.747 5.427 5.662 5.470 5.267 4.961
indústries paper (21) .. .. 2.877 2.701 2.581 2.519 2.448 2.536 2.318 2.235 2.046
edició, arts gràfiques i suports enregistrats (22) .. .. 3.102 3.406 3.373 3.228 2.979 3.126 3.152 3.032 2.915
Indústries químiques (24) .. .. 16.122 14.989 13.897 13.136 12.246 11.809 11.307 11.425 10.156
Fabricació productes cautxú i matèries plàstiques (25) .. .. 3.799 4.099 3.766 3.703 3.307 3.261 3.273 2.998 2.820
Indústries altres productes minerals no metàl·lics (26) .. .. 3.583 3.847 3.517 3.085 2.713 2.579 2.652 2.211 1.989
Metal·lúrgia i productes metàl·lics (exc. maquinària) (27-28) .. .. 10.427 10.006 9.397 8.054 7.553 6.734 6.559 6.313 6.131
metal·lúrgia (27) .. .. 3.607 3.422 3.411 2.518 2.206 1.855 1.844 1.632 1.531
productes metàl·lics (exc. maquinària i equips) (28) .. .. 6.819 6.584 5.986 5.536 5.347 4.879 4.715 4.681 4.600
Construcció maquinària i equips mecànics (29) .. .. 4.378 4.496 4.620 4.201 4.327 4.008 3.975 4.046 3.663
Màquines d'oficina, maquinària i materials elèctrics (30-33) .. .. 8.257 7.559 7.340 6.339 5.872 5.905 5.997 6.855 5.996
fabricació màquines d'oficina i equips informàtics (30) .. .. 167 52 50 101 97 87 174 1.431 1.181
fabricació maquinària i materials elèctrics (31) .. .. 5.140 4.392 4.018 3.758 3.355 3.175 2.966 2.858 2.595
material electrònic; aparells ràdio, TV, comunicacions (32) .. .. 2.084 2.339 2.449 1.777 1.763 2.025 2.227 1.950 1.731
equips i instruments medicoquirúrgics i de precisió (33) .. .. 866 776 823 704 656 619 631 615 488
Vehicles de motor i altres materials de transport (34-35) .. .. 13.637 14.857 14.506 13.550 13.064 11.757 11.699 11.392 10.717
fabricació vehicles de motor, remolcs i semiremolcs (34) .. .. 12.424 13.711 13.269 12.536 12.148 10.824 10.912 10.631 10.037
fabricació altres materials de transport (35) .. .. 1.212 1.146 1.237 1.014 915 933 787 761 680
Mobles; altres indústries manufactureres i reciclatge (36-37) .. .. 3.901 3.876 3.695 3.418 3.033 2.864 2.607 2.540 2.589
fabricació mobles; altres indústries manufactureres (36) .. .. 2.060 2.282 2.274 2.240 1.973 1.943 1.751 1.790 1.920
reciclatge (37) .. .. 1.841 1.594 1.421 1.179 1.060 921 856 750 669
Construcció (45) .. .. 33.254 32.201 27.895 21.826 17.949 17.230 15.937 13.068 12.289
Serveis (50-51) .. .. 94.116 86.226 78.403 71.997 65.043 58.850 55.384 51.491 47.809
Comerç i reparacions (50-52) .. .. 19.491 19.321 17.271 15.877 14.550 13.184 12.221 11.112 10.300
venda, manteniment i reparació de vehicles de motor (50) .. .. 4.344 4.609 3.772 3.208 2.945 2.659 2.635 2.382 2.139
comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles de motor (51) .. .. 10.741 10.573 9.717 9.170 8.394 7.607 6.841 6.347 5.974
comerç detall, exc. vehicles motor; reparacions (52) .. .. 4.406 4.140 3.782 3.500 3.210 2.917 2.745 2.383 2.187
Hoteleria (55) .. .. 9.756 9.175 8.642 8.106 7.600 6.992 6.467 6.072 5.833
Transport, emmagatzematge i comunicacions (60-64) .. .. 19.498 17.063 15.859 14.626 13.109 11.916 11.775 11.100 9.664
transport terrestre; transport per canonades (60) .. .. 6.111 5.517 5.305 4.872 4.633 4.042 3.851 3.735 3.195
transport marítim i aeri (61-62) .. .. 3.018 1.925 1.408 1.205 836 794 717 859 572
activitats afins al transport; agències de viatges (63) .. .. 6.773 6.502 6.155 5.676 5.041 4.614 4.709 4.186 3.887
correus i telecomunicacions (64) .. .. 3.596 3.119 2.991 2.873 2.599 2.466 2.498 2.320 2.010
Mediació financera (65-67) .. .. 5.121 4.965 4.594 4.112 3.955 3.516 3.318 3.141 2.966
Activitats immobiliàries, lloguers i serv. empresarials (70-74) .. .. 20.893 18.405 16.857 15.447 13.292 11.787 11.138 10.325 9.939
activitats immobiliàries (70) .. .. 8.996 6.624 5.707 5.557 4.625 3.969 3.429 3.049 2.899
activitats de lloguer (71) .. .. 1.062 1.150 946 790 713 700 657 583 531
activitats informàtiques (72) .. .. 1.641 1.612 1.429 1.286 1.216 1.158 1.124 1.005 943
recerca i desenvolupament (73) .. .. 376 315 251 204 173 133 100 92 73
altres activitats empresarials (74) .. .. 8.818 8.704 8.524 7.610 6.566 5.827 5.829 5.596 5.493
Administració pública (75) .. .. 4.156 3.590 3.163 2.926 2.576 2.347 2.085 1.994 1.861
Educació (80) .. .. 2.463 2.307 2.038 1.749 1.625 1.478 1.350 1.224 1.147
Activitats sanitàries i veterinàries, serveis socials (85) .. .. 5.326 4.756 4.284 3.992 3.627 3.273 2.945 2.803 2.691
activitats sanitàries i veterinàries (851-852) .. .. 4.744 4.233 3.815 3.572 3.244 2.917 2.626 2.517 2.433
activitats de serveis socials (853) .. .. 581 524 469 420 383 356 319 286 258
Altres activitats socials i serveis personals (90-93) .. .. 7.413 6.643 5.695 5.162 4.710 4.357 4.084 3.720 3.408
activitats de sanejament públic (90) .. .. 1.489 1.137 919 804 724 681 673 603 510
activitats associatives (91) .. .. 402 378 361 333 305 287 275 260 247
activitats recreatives, culturals i esportives (92) .. .. 4.874 4.535 3.870 3.513 3.234 2.959 2.715 2.481 2.309
activitats diverses de serveis personals (93) .. .. 647 593 545 513 447 429 420 376 342
Llars que ocupen personal domèstic (95) .. .. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total .. .. 234.295 221.597 205.121 185.645 169.699 158.064 151.131 144.584 134.470
Pro memòria
Indústria i energia .. .. 104.360 100.806 96.624 89.733 84.453 79.888 77.811 78.139 72.595
Serveis no mercat .. .. 9.771 8.792 7.790 7.066 6.362 5.777 5.199 4.825 4.592
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya. Base 2000.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.