Skip to main content
Producte interior brut (PIB). Per habitant en paritat de poder de compra (PPC). 2000-2013 Catalunya
2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Unió Europea (UE-28=100) 116,7 116,3 115,7 118,7 123,7 125,4 128,6 129,9 127,5 127,0 127,3 127,2 126,1 126,7
Unió Europea (UE-15=100) 107,1 106,5 105,6 107,9 112,1 113,1 115,1 115,5 112,8 111,9 111,6 111,0 109,4 109,4
Zona euro (UM-18=100) 108,4 107,6 106,7 109,4 114,3 115,8 118,5 119,7 117,2 116,6 115,8 114,8 113,0 113,2
Espanya=100 122,5 121,8 119,7 119,7 120,1 121,1 122,6 124,0 124,8 125,4 125,7 126,1 128,2 129,7
Dades de referència:
PIB. Base 2008 (milions d'euros) 203.615 203.079 204.860 204.285 203.948 212.894 208.201 196.466 181.215 167.536 155.518 144.498 135.709 126.288
Població (a 1 de juliol) 7.458.842 7.497.218 7.512.893 7.481.935 7.439.311 7.357.506 7.222.495 7.070.810 6.920.811 6.770.014 6.626.111 6.478.489 6.325.735 6.213.904
PPC (UE-28=1) 0,9096 0,9120 0,9377 0,9408 0,9440 0,9226 0,8986 0,9049 0,9152 0,9030 0,8928 0,8600 0,8633 0,8459
Unitats: Índex PIB per habitant en PPC.
Font: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya; Estimacions de població; Eurostat.