Skip to main content
Producte interior brut (PIB). Per habitant en paritat de poder de compra (PPC). 2000-2010 Catalunya
2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Unió Europea (UE-27=100) 124,0 126,4 127,7 130,6 130,9 128,0 128,0 127,6 127,8 126,2 126,3
Unió Europea (UE-15=100) 112,5 114,6 115,3 117,1 116,6 113,5 113,2 112,2 111,9 109,9 109,6
Zona euro (UM-17=100) 114,7 116,5 117,8 119,8 120,1 117,2 117,3 115,7 115,1 112,9 112,6
Espanya=100 122,5 122,4 123,5 124,5 125,3 125,6 126,9 126,5 127,3 128,8 129,8
Dades de referència:
PIB. Base 2000 (milions d'euros) 209.727 207.237 215.181 209.535 196.391 180.729 168.101 155.332 144.746 135.709 126.281
Població (a 1 de juliol) 7.420.927 7.381.322 7.302.866 7.168.354 7.020.207 6.873.649 6.726.395 6.590.233 6.442.797 6.305.080 6.213.904
PPC (UE-27=1) 0,9322 0,9441 0,9220 0,8970 0,9032 0,9134 0,9010 0,8907 0,8581 0,8615 0,8441
Unitats: Índex PIB per habitant en PPC.
Font: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya; Estimacions de població; Eurostat.