Skip to main content

Valor afegit brut dels serveis. Per branques d'activitat

Valor afegit brut. Base 2010. Serveis per branques d'activitat Baix Penedès
Comerç Transport informació i comunicacions Hostaleria Act. financeres i assegurances Act. immobiliàries tècniques i administratives Administració pública i altres serveis Total
2017 194,0 103,3 181,7 44,3 416,5 311,7 1.251,5
2016 196,0 96,8 159,1 44,0 381,5 295,2 1.172,6
2015 183,7 86,0 127,2 45,2 382,5 282,6 1.107,1
2014 189,4 97,9 117,5 43,3 410,8 265,3 1.124,2
2013 186,1 93,1 110,8 38,3 394,0 261,6 1.084,1
2012 190,8 101,7 102,6 43,9 407,6 260,9 1.107,6
2011 191,2 80,6 102,4 46,5 387,2 264,0 1.071,9
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat.
Notes:
- Anys 2015-2017. Dades provisionals.
- Les dades es presenten segons la distribució territorial actualment vigent, que són les 41 comarques i Aran (d'acord amb la Llei 4/2015, de creació de la comarca del Moianès, que també modifica territorialment les comarques del Bages, Osona i el Vallès Oriental, i d'acord amb la Llei 1/2015, del règim especial d'Aran).

Geographical area: Baix Penedès

Options

Territorial or temporal disaggregation: By years

Territorial
Temporal