Skip to main content

Projected population on 1 January by sex and large age groups. Medium scenario (base 2021)

Població projectada a 1 de gener per sexe i grans grups d'edat. Escenari mitjà (base 2021) Comarques i Aran. 2031
Homes Dones Total
CodiNomDe 0 a 15 anys De 16 a 64 anys 65 anys o més Total De 0 a 15 anys De 16 a 64 anys 65 anys o més Total De 0 a 15 anys De 16 a 64 anys 65 anys o més Total
01 Alt Camp 3.314 15.439 5.140 23.893 3.062 14.118 5.962 23.142 6.376 29.557 11.102 47.035
02 Alt Empordà 10.790 46.480 15.605 72.875 10.133 44.313 18.297 72.743 20.923 90.793 33.902 145.618
03 Alt Penedès 8.408 38.284 11.592 58.284 7.923 36.871 13.726 58.520 16.331 75.155 25.318 116.804
04 Alt Urgell 1.139 6.227 2.493 9.859 1.074 6.061 2.954 10.089 2.213 12.288 5.447 19.948
05 Alta Ribagorça 244 1.266 462 1.972 221 1.254 521 1.996 465 2.520 983 3.968
06 Anoia 9.457 44.379 13.203 67.039 8.776 40.802 15.788 65.366 18.233 85.181 28.991 132.405
39 Aran 680 3.874 1.111 5.665 634 3.424 1.191 5.249 1.314 7.298 2.302 10.914
07 Bages 13.101 58.028 20.152 91.281 12.473 56.018 24.786 93.277 25.574 114.046 44.938 184.558
08 Baix Camp 15.160 66.646 21.166 102.972 14.270 65.894 25.865 106.029 29.430 132.540 47.031 209.001
09 Baix Ebre 5.400 25.398 9.422 40.220 5.121 22.990 11.420 39.531 10.521 48.388 20.842 79.751
10 Baix Empordà 10.079 45.112 16.174 71.365 9.382 42.736 18.981 71.099 19.461 87.848 35.155 142.464
11 Baix Llobregat 61.700 288.649 82.267 432.616 58.083 284.527 106.836 449.446 119.783 573.176 189.103 882.062
12 Baix Penedès 8.380 38.277 13.676 60.333 7.788 36.331 15.913 60.032 16.168 74.608 29.589 120.365
13 Barcelonès 154.145 741.344 211.458 1.106.947 145.161 762.252 301.981 1.209.394 299.306 1.503.596 513.439 2.316.341
14 Berguedà 2.809 12.066 5.427 20.302 2.586 11.409 6.283 20.278 5.395 23.475 11.710 40.580
15 Cerdanya 1.213 6.632 2.228 10.073 1.148 6.215 2.414 9.777 2.361 12.847 4.642 19.850
16 Conca de Barberà 1.340 6.282 2.492 10.114 1.158 5.778 2.808 9.744 2.498 12.060 5.300 19.858
17 Garraf 10.428 51.128 16.999 78.555 10.056 50.810 20.729 81.595 20.484 101.938 37.728 160.150
18 Garrigues 1.211 5.941 2.535 9.687 1.113 5.085 2.723 8.921 2.324 11.026 5.258 18.608
19 Garrotxa 4.657 20.386 6.563 31.606 4.279 19.046 7.856 31.181 8.936 39.432 14.419 62.787
20 Gironès 17.172 67.864 17.335 102.371 16.410 67.732 21.853 105.995 33.582 135.596 39.188 208.366
21 Maresme 33.886 158.040 50.702 242.628 31.541 155.047 64.715 251.303 65.427 313.087 115.417 493.931
42 Moianès 1.108 5.194 1.767 8.069 992 4.555 1.906 7.453 2.100 9.749 3.673 15.522
22 Montsià 4.372 22.737 8.379 35.488 4.176 21.176 9.589 34.941 8.548 43.913 17.968 70.429
23 Noguera 2.627 12.914 4.639 20.180 2.443 11.009 5.230 18.682 5.070 23.923 9.869 38.862
24 Osona 12.764 57.205 17.398 87.367 11.953 52.846 21.013 85.812 24.717 110.051 38.411 173.179
25 Pallars Jussà 768 4.258 1.784 6.810 667 3.598 1.974 6.239 1.435 7.856 3.758 13.049
26 Pallars Sobirà 433 2.422 942 3.797 394 2.215 920 3.529 827 4.637 1.862 7.326
27 Pla d'Urgell 2.664 13.053 3.988 19.705 2.534 11.372 4.638 18.544 5.198 24.425 8.626 38.249
28 Pla de l'Estany 2.681 11.209 3.585 17.475 2.543 10.995 4.273 17.811 5.224 22.204 7.858 35.286
29 Priorat 520 3.108 1.351 4.979 471 2.499 1.450 4.420 991 5.607 2.801 9.399
30 Ribera d'Ebre 1.311 6.523 2.913 10.747 1.212 5.956 3.395 10.563 2.523 12.479 6.308 21.310
31 Ripollès 1.562 8.109 3.381 13.052 1.438 7.218 3.979 12.635 3.000 15.327 7.360 25.687
32 Segarra 1.723 8.387 2.473 12.583 1.603 6.907 2.732 11.242 3.326 15.294 5.205 23.825
33 Segrià 15.294 71.639 21.570 108.503 14.625 63.784 26.602 105.011 29.919 135.423 48.172 213.514
34 Selva 13.095 60.307 18.820 92.222 12.106 55.633 22.096 89.835 25.201 115.940 40.916 182.057
35 Solsonès 1.044 4.408 1.728 7.180 991 4.080 1.874 6.945 2.035 8.488 3.602 14.125
36 Tarragonès 20.697 92.846 26.848 140.391 19.612 89.866 33.762 143.240 40.309 182.712 60.610 283.631
37 Terra Alta 613 3.300 1.548 5.461 569 2.812 1.811 5.192 1.182 6.112 3.359 10.653
38 Urgell 2.850 12.797 4.196 19.843 2.733 11.495 4.906 19.134 5.583 24.292 9.102 38.977
40 Vallès Occidental 73.370 331.846 91.166 496.382 69.225 327.561 116.619 513.405 142.595 659.407 207.785 1.009.787
41 Vallès Oriental 30.739 148.894 43.050 222.683 28.547 141.550 53.040 223.137 59.286 290.444 96.090 445.820
Catalunya 564.948 2.628.898 789.728 3.983.574 531.226 2.575.840 1.015.411 4.122.477 1.096.174 5.204.738 1.805.139 8.106.051
Font: Idescat. Projeccions de població (base 2021).
Nota: Les dades es presenten segons la distribució territorial vigent en el període consultat, que són les 41 comarques i Aran (d'acord amb la Llei 4/2015, de creació de la comarca del Moianès, que també modifica territorialment les comarques del Bages, Osona i el Vallès Oriental, i d'acord amb la Llei 1/2015, del règim especial d'Aran).

Geographical area: Catalonia

Selection by geographic level

Territorial or temporal disaggregation: By counties and Aran

Territorial
Temporal