Saltar al contenido principal

Residus industrials. Generació.Total registrat. Per tipus de residu (CER) (1)

Residus industrials. Generació.Total registrat. Per tipus de residu (CER) (1) Cornellà de Llobregat.
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01. Prospecció, extracció de mines i pedreres i tractaments de minerals
especials 0 0 0 0 0 0 0
no especials 9 14 10 9 12 10 19
total 9 14 10 9 12 10 19
02. Agricultura, horticultura, silvicultura, caça i pesca; preparació i elaboració d'aliments
especials 0 0 0 0 0 0 0
no especials 11.498 12.820 9.441 9.615 8.808 7.954 10.003
total 11.498 12.820 9.441 9.615 8.808 7.954 10.003
03. Transformació de la fusta i de la producció de taulers i mobles; paper i cartró
especials 0 0 0 0 0 0 0
no especials 100 110 81 84 58 53 205
total 100 110 81 84 58 53 205
04. Indústries del cuir, de la pell i del tèxtil
especials 0 0 0 0 0 0 0
no especials 0 0 0 4 5 4 4
total 0 0 0 4 5 4 4
05. Refinació del petroli, purificació del gas natural i tractament pirolític del carbó
especials 0 0 0 0 0 0 0
no especials 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0
06. Processos químics inorgànics
especials 4 0 0 0 0 0 0
no especials 6 5 4 3 4 3 3
total 10 5 4 4 4 4 3
07. Processos químics orgànics
especials 650 747 544 598 553 589 733
no especials 198 107 112 12 10 15 17
total 848 854 656 610 563 604 750
08. Fabricació, formulació, distribució i utilització de revestiments (pintures, vernissos i esmalts vitris), adhesius, segellants i tintes d'impressió
especials 76 60 72 119 134 62 91
no especials 4 2 1 2 4 1 0
total 80 62 73 122 139 62 91
09. Indústria fotogràfica
especials 2 5 3 10 1 5 7
no especials 0 0 0 0 0 0 0
total 2 5 3 11 2 5 7
10. Processos tèrmics
especials 0 0 0 0 0 0 0
no especials 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0
11. Tractament químic de superfície i del recobriment de metalls i altres material; residus de la hidrometal·lúrgica no fèrria
especials 1.735 1.666 1.904 1.667 1.441 1.274 1.246
no especials 85 93 86 86 113 92 98
total 1.820 1.758 1.990 1.754 1.555 1.366 1.344
12. Emmotllament i tractament físic i mecànic de superfície de metalls i plàstics
especials 37 47 29 37 16 18 11
no especials 381 335 349 369 472 436 370
total 419 382 378 405 489 454 381
13. Olis i combustibles líquids (excepte olis comestibles i els dels capítols 05, 12 i 19)
especials 54 57 55 60 63 74 59
no especials 0 0 0 0 0 0 0
total 54 57 55 60 63 74 59
14. Dissolvents, refrigerants i propel·lents orgànics (excepte els dels capítols 07 i 08)
especials 5 4 6 6 6 12 10
no especials 0 0 0 0 0 0 0
total 5 4 6 6 6 12 10
15. Envasos; absorbents, draps de neteja; materials de filtració i roba de protecció
especials 92 84 71 79 64 64 63
no especials 93 82 52 56 42 61 46
total 185 166 123 135 106 126 109
16. Residus no especificats
especials 47 59 155 102 17 70 20
no especials 25 33 34 36 29 22 32
total 72 92 189 138 46 93 52
17. Construcció i demolició (inclosa terra excavada de zones contaminades)
especials 0 0 1 0 0 14 7
no especials 653 436 806 233 440 1.639 320
total 653 437 807 234 440 1.653 328
18. Serveis mèdics o veterinaris (llevat dels residus de cuina i de restaurant)
especials 8 12 8 6 7 4 13
no especials 0 0 0 87 62 58 58
total 8 12 8 94 69 63 71
19. Instal·lacions per al tractament de residus de les plantes externes de tractament d'aigües residuals i de la preparació d'aigua per a consum humà
especials 0 0 0 0 0 0 0
no especials 22 160 140 123 89 922 708
total 22 160 140 123 89 922 708
20. Residus municipals (residus domèstics i procedents de comerços, indústries), incloses les fraccions recollides de manera selectiva
especials 8 5 2 2 2 9 19
no especials 12.438 11.366 10.475 11.110 9.409 9.513 9.125
total 12.445 11.371 10.477 11.112 9.412 9.522 9.144
Total
especials 2.717 2.746 2.849 2.688 2.306 2.196 2.281
no especials 25.512 25.564 21.590 21.830 19.559 20.784 21.009
total 28.230 28.309 24.440 24.518 21.865 22.980 23.290
Unitats: Tones.
Font: Agència de Residus de Catalunya.
(1) Classificats per tipologia de residu del Catàleg Europeu de Residus.

Ámbito geografico: Cornellà de Llobregat

Opciones
Búsqueda por nombre

Desagregación territorial o temporal: Por años

Territorial
Temporal