Saltar al contingut principal

Residus industrials. Generació.Total registrat. Per tipus de residu (CER) (1)

Residus industrials. Generació.Total registrat. Per tipus de residu (CER) (1) Prats de Lluçanès
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01. Prospecció, extracció de mines i pedreres i tractaments de minerals
especials 0 0 0 0 0 0 0 0
no especials 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0
02. Agricultura, horticultura, silvicultura, caça i pesca; preparació i elaboració d'aliments
especials 0 0 0 0 0 0 0 0
no especials 97 75 94 66 71 79 55 90
total 97 75 94 66 71 79 55 90
03. Transformació de la fusta i de la producció de taulers i mobles; paper i cartró
especials 0 0 0 0 0 0 0 0
no especials 11 11 10 11 10 9 9 10
total 11 11 10 11 10 9 9 10
04. Indústries del cuir, de la pell i del tèxtil
especials 0 0 0 0 0 0 0 1
no especials 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 1
05. Refinació del petroli, purificació del gas natural i tractament pirolític del carbó
especials 0 0 0 0 0 0 0 0
no especials 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0
06. Processos químics inorgànics
especials 0 0 0 0 0 0 0 0
no especials 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0
07. Processos químics orgànics
especials 0 0 0 0 0 0 0 0
no especials 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0
08. Fabricació, formulació, distribució i utilització de revestiments (pintures, vernissos i esmalts vitris), adhesius, segellants i tintes d'impressió
especials 0 0 0 0 0 0 0 0
no especials 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0
09. Indústria fotogràfica
especials 0 0 0 0 0 0 0 0
no especials 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Processos tèrmics
especials 0 0 0 0 0 0 0 0
no especials 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Tractament químic de superfície i del recobriment de metalls i altres material; residus de la hidrometal·lúrgica no fèrria
especials 0 0 0 0 0 0 0 0
no especials 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Emmotllament i tractament físic i mecànic de superfície de metalls i plàstics
especials 0 0 0 0 0 0 0 0
no especials 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Olis i combustibles líquids (excepte olis comestibles i els dels capítols 05, 12 i 19)
especials 2 2 4 2 2 2 3 2
no especials 0 0 0 0 0 0 0 0
total 2 2 4 2 2 2 3 2
14. Dissolvents, refrigerants i propel·lents orgànics (excepte els dels capítols 07 i 08)
especials 0 0 0 0 0 0 0 0
no especials 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Envasos; absorbents, draps de neteja; materials de filtració i roba de protecció
especials 0 0 0 0 0 2 0 0
no especials 0 4 11 17 15 0 0 0
total 0 4 11 17 15 2 0 0
16. Residus no especificats
especials 0 0 1 0 0 0 0 0
no especials 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 1 0 0 0 0 1
17. Construcció i demolició (inclosa terra excavada de zones contaminades)
especials 0 0 0 0 0 0 0 0
no especials 0 0 0 0 0 0 16 0
total 0 0 0 0 0 0 16 0
18. Serveis mèdics o veterinaris (llevat dels residus de cuina i de restaurant)
especials 0 0 0 0 0 0 0 0
no especials 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0
19. Instal·lacions per al tractament de residus de les plantes externes de tractament d'aigües residuals i de la preparació d'aigua per a consum humà
especials 0 0 0 0 0 0 0 0
no especials 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0
20. Residus municipals (residus domèstics i procedents de comerços, indústries), incloses les fraccions recollides de manera selectiva
especials 0 0 0 0 0 0 0 0
no especials 125 43 29 11 14 7 7 10
total 125 43 29 11 14 7 7 10
Total
especials 2 3 5 2 3 4 3 3
no especials 232 132 144 104 110 96 87 111
total 234 135 149 107 113 100 90 114
Unitats: Tones.
Font: Agència de Residus de Catalunya.
(1) Classificats per tipologia de residu del Catàleg Europeu de Residus.

Àmbit geogràfic: Prats de Lluçanès

Opcions
Cerca per nom

Desagregació territorial o temporal: Per anys

Territorial
Temporal