Saltar al contingut principal

Residus industrials. Generació.Total registrat. Per tipus de residu (CER) (1)

Residus industrials. Generació.Total registrat. Per tipus de residu (CER) (1) Sant Just Desvern
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01. Prospecció, extracció de mines i pedreres i tractaments de minerals
especials 0 0 0 0 0 0 0 0
no especials 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0
02. Agricultura, horticultura, silvicultura, caça i pesca; preparació i elaboració d'aliments
especials 0 0 0 0 0 0 0 0
no especials 0 0 0 0 7 8 2 4
total 0 0 0 0 7 8 2 4
03. Transformació de la fusta i de la producció de taulers i mobles; paper i cartró
especials 0 1 0 0 0 0 0 0
no especials 75 28 28 37 50 59 42 40
total 75 29 28 37 50 59 42 40
04. Indústries del cuir, de la pell i del tèxtil
especials 0 0 0 0 0 0 0 0
no especials 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0
05. Refinació del petroli, purificació del gas natural i tractament pirolític del carbó
especials 0 0 0 0 0 0 0 0
no especials 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0
06. Processos químics inorgànics
especials 3 4 6 4 2 1 6 13
no especials 0 0 0 0 0 0 0 0
total 3 4 6 4 2 1 6 13
07. Processos químics orgànics
especials 161 120 127 413 87 65 30 48
no especials 12 5 0 0 270 216 222 294
total 173 125 127 413 357 281 252 341
08. Fabricació, formulació, distribució i utilització de revestiments (pintures, vernissos i esmalts vitris), adhesius, segellants i tintes d'impressió
especials 19 15 14 6 16 16 16 41
no especials 9 7 5 13 40 38 31 4
total 28 21 19 19 56 54 47 45
09. Indústria fotogràfica
especials 0 0 0 0 0 0 0 0
no especials 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Processos tèrmics
especials 0 0 0 0 0 0 0 0
no especials 0 0 0 0 0 0 0 1
total 0 0 0 0 0 0 0 1
11. Tractament químic de superfície i del recobriment de metalls i altres material; residus de la hidrometal·lúrgica no fèrria
especials 35 157 57 101 133 62 34 155
no especials 0 0 0 0 0 0 0 0
total 35 157 57 101 133 62 34 155
12. Emmotllament i tractament físic i mecànic de superfície de metalls i plàstics
especials 2 3 0 1 1 1 0 12
no especials 5.550 9.410 8.436 7.608 7.487 5.752 345 6.553
total 5.552 9.413 8.436 7.609 7.487 5.753 345 6.565
13. Olis i combustibles líquids (excepte olis comestibles i els dels capítols 05, 12 i 19)
especials 77 39 55 42 42 22 12 36
no especials 0 0 0 0 0 0 0 0
total 77 39 55 42 42 22 12 36
14. Dissolvents, refrigerants i propel·lents orgànics (excepte els dels capítols 07 i 08)
especials 1 1 2 2 10 3 5 5
no especials 0 0 0 0 0 0 0 0
total 1 1 2 2 10 3 5 5
15. Envasos; absorbents, draps de neteja; materials de filtració i roba de protecció
especials 245 230 236 183 165 134 104 100
no especials 41 21 12 39 42 40 11 66
total 285 251 249 223 208 174 115 166
16. Residus no especificats
especials 32 24 11 11 18 17 35 139
no especials 15 16 16 11 17 21 19 23
total 48 40 27 22 35 39 54 162
17. Construcció i demolició (inclosa terra excavada de zones contaminades)
especials 1 0 0 0 0 0 0 0
no especials 2.373 78 40 43 6.464 7.563 4.888 5.997
total 2.375 78 40 43 6.464 7.563 4.888 5.997
18. Serveis mèdics o veterinaris (llevat dels residus de cuina i de restaurant)
especials 0 0 0 0 0 0 0 0
no especials 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0
19. Instal·lacions per al tractament de residus de les plantes externes de tractament d'aigües residuals i de la preparació d'aigua per a consum humà
especials 1 1 1 1 1 1 1 1
no especials 241 192 167 166 0 5 0 2
total 242 193 168 167 1 6 1 3
20. Residus municipals (residus domèstics i procedents de comerços, indústries), incloses les fraccions recollides de manera selectiva
especials 64 71 95 95 130 192 159 33
no especials 1.208 859 818 737 1.138 1.139 1.312 1.647
total 1.272 930 913 832 1.268 1.331 1.471 1.680
Total
especials 642 666 603 860 606 514 403 584
no especials 9.526 10.615 9.522 8.654 15.515 14.841 6.872 14.630
total 10.168 11.281 10.125 9.514 16.121 15.355 7.275 15.214
Unitats: Tones.
Font: Agència de Residus de Catalunya.
(1) Classificats per tipologia de residu del Catàleg Europeu de Residus.

Àmbit geogràfic: Sant Just Desvern

Opcions
Cerca per nom

Desagregació territorial o temporal: Per anys

Territorial
Temporal