Saltar al contenido principal

Residus industrials. Generació.Total registrat. Per tipus de residu (CER) (1)

Residus industrials. Generació.Total registrat. Per tipus de residu (CER) (1) Salt.
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01. Prospecció, extracció de mines i pedreres i tractaments de minerals
especials 0 0 0 0 0 0 0
no especials 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0
02. Agricultura, horticultura, silvicultura, caça i pesca; preparació i elaboració d'aliments
especials 0 0 0 0 0 0 0
no especials 26 104 142 26 183 27 34
total 26 104 142 26 183 27 34
03. Transformació de la fusta i de la producció de taulers i mobles; paper i cartró
especials 0 0 299 0 1 0 1
no especials 5 8 5 4 7 15 10
total 5 8 303 4 8 15 11
04. Indústries del cuir, de la pell i del tèxtil
especials 2 1 1 1 1 1 0
no especials 50 70 65 27 23 23 20
total 53 70 65 28 23 24 20
05. Refinació del petroli, purificació del gas natural i tractament pirolític del carbó
especials 0 0 0 0 0 0 0
no especials 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0
06. Processos químics inorgànics
especials 0 0 0 0 0 0 0
no especials 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0
07. Processos químics orgànics
especials 0 0 0 0 0 0 0
no especials 2 0 0 0 0 0 0
total 2 0 0 0 0 0 0
08. Fabricació, formulació, distribució i utilització de revestiments (pintures, vernissos i esmalts vitris), adhesius, segellants i tintes d'impressió
especials 1 1 1 1 1 0 0
no especials 0 0 0 0 0 0 0
total 1 1 1 1 1 0 0
09. Indústria fotogràfica
especials 0 0 0 0 0 0 0
no especials 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0
10. Processos tèrmics
especials 0 0 0 0 0 0 0
no especials 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0
11. Tractament químic de superfície i del recobriment de metalls i altres material; residus de la hidrometal·lúrgica no fèrria
especials 0 0 0 0 0 0 0
no especials 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0
12. Emmotllament i tractament físic i mecànic de superfície de metalls i plàstics
especials 0 0 0 2 2 3 1
no especials 0 41 47 41 37 20 4
total 0 41 47 43 40 23 5
13. Olis i combustibles líquids (excepte olis comestibles i els dels capítols 05, 12 i 19)
especials 8 1 1 1 14 1 1
no especials 0 0 0 0 0 0 0
total 8 1 1 1 14 1 1
14. Dissolvents, refrigerants i propel·lents orgànics (excepte els dels capítols 07 i 08)
especials 0 0 0 0 0 0 0
no especials 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0
15. Envasos; absorbents, draps de neteja; materials de filtració i roba de protecció
especials 1 1 0 0 1 1 0
no especials 15 15 11 9 29 39 31
total 16 16 11 9 30 40 32
16. Residus no especificats
especials 1 0 0 0 0 0 0
no especials 5 3 3 3 1 2 0
total 6 3 3 3 1 2 1
17. Construcció i demolició (inclosa terra excavada de zones contaminades)
especials 0 0 0 0 0 0 0
no especials 1 1 0 2 3 3 3
total 1 1 0 2 3 3 3
18. Serveis mèdics o veterinaris (llevat dels residus de cuina i de restaurant)
especials 0 0 0 0 0 0 0
no especials 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0
19. Instal·lacions per al tractament de residus de les plantes externes de tractament d'aigües residuals i de la preparació d'aigua per a consum humà
especials 0 0 0 0 0 0 0
no especials 3 1 1 2 2 1 0
total 3 1 1 2 2 1 0
20. Residus municipals (residus domèstics i procedents de comerços, indústries), incloses les fraccions recollides de manera selectiva
especials 0 0 0 0 0 0 0
no especials 302 184 76 107 272 459 525
total 302 184 76 107 272 459 525
Total
especials 14 4 302 5 19 6 4
no especials 408 428 349 220 558 589 627
total 422 432 651 224 577 595 631
Unitats: Tones.
Font: Agència de Residus de Catalunya.
(1) Classificats per tipologia de residu del Catàleg Europeu de Residus.

Ámbito geografico: Salt

Opciones
Búsqueda por nombre

Desagregación territorial o temporal: Por años

Territorial
Temporal