Residus industrials. Generació.Total registrat. Per tipus de residu (CER) (1) M

Residus industrials. Generació.Total registrat. Per tipus de residu (CER) (1) Batea.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
01. Prospecció, extracció de mines i pedreres i tractaments de minerals
especials 0 0 0 0 0 0
no especials 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0
02. Agricultura, horticultura, silvicultura, caça i pesca; preparació i elaboració d'aliments
especials 0 0 0 0 0 0
no especials 3.152 3.836 4.092 4.594 4.811 4.032
total 3.152 3.836 4.092 4.594 4.811 4.032
03. Transformació de la fusta i de la producció de taulers i mobles; paper i cartró
especials 0 0 0 0 0 0
no especials 54 52 50 53 53 5
total 54 52 50 53 53 5
04. Indústries del cuir, de la pell i del tèxtil
especials 0 0 0 0 0 0
no especials 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0
05. Refinació del petroli, purificació del gas natural i tractament pirolític del carbó
especials 0 0 0 0 0 0
no especials 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0
06. Processos químics inorgànics
especials 0 0 0 0 0 0
no especials 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0
07. Processos químics orgànics
especials 0 0 0 0 0 0
no especials 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0
08. Fabricació, formulació, distribució i utilització de revestiments (pintures, vernissos i esmalts vitris), adhesius, segellants i tintes d'impressió
especials 0 0 0 0 0 0
no especials 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0
09. Indústria fotogràfica
especials 0 0 0 0 0 0
no especials 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0
10. Processos tèrmics
especials 0 0 0 0 0 0
no especials 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0
11. Tractament químic de superfície i del recobriment de metalls i altres material; residus de la hidrometal·lúrgica no fèrria
especials 0 0 0 0 0 0
no especials 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0
12. Emmotllament i tractament físic i mecànic de superfície de metalls i plàstics
especials 0 0 0 0 0 0
no especials 3 6 5 6 7 3
total 4 6 5 6 7 3
13. Olis i combustibles líquids (excepte olis comestibles i els dels capítols 05, 12 i 19)
especials 0 2 2 0 1 0
no especials 0 0 0 0 0 0
total 0 2 2 0 1 0
14. Dissolvents, refrigerants i propel·lents orgànics (excepte els dels capítols 07 i 08)
especials 0 0 0 0 0 0
no especials 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0
15. Envasos; absorbents, draps de neteja; materials de filtració i roba de protecció
especials 3 3 2 3 1 0
no especials 7 5 5 6 5 7
total 10 8 7 9 5 7
16. Residus no especificats
especials 1 1 1 1 0 0
no especials 258 265 258 262 258 0
total 259 266 259 262 258 0
17. Construcció i demolició (inclosa terra excavada de zones contaminades)
especials 0 0 0 0 0 0
no especials 277 171 76 177 281 325
total 277 171 76 177 281 325
18. Serveis mèdics o veterinaris (llevat dels residus de cuina i de restaurant)
especials 0 1 0 0 0 0
no especials 0 0 0 0 0 0
total 0 1 0 0 0 0
19. Instal·lacions per al tractament de residus de les plantes externes de tractament d'aigües residuals i de la preparació d'aigua per a consum humà
especials 0 0 0 0 0 0
no especials 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0
20. Residus municipals (residus domèstics i procedents de comerços, indústries), incloses les fraccions recollides de manera selectiva
especials 0 0 0 0 0 0
no especials 277 21 283 272 20 29
total 277 21 283 272 20 29
Total
especials 4 7 6 4 2 1
no especials 4.029 4.356 4.769 5.369 5.435 4.400
total 4.033 4.363 4.775 5.373 5.436 4.401
Unitats: Tones.
Font: Agència de Residus de Catalunya.
(1) Classificats per tipologia de residu del Catàleg Europeu de Residus.

Àmbit geogràfic: Batea

Opcions
Cerca per nom

Desagregació territorial o temporal: Per anys

Territorial
Temporal

Taules disponibles

Sou aquí: