Saltar al contingut principal

RFDBC Renda familiar disponible bruta territorial

L'operació estadística Renda familiar disponible bruta és la macromagnitud que mesura els ingressos de què disposen els residents d'un territori per destinar-los al consum o a l'estalvi. Aquesta renda depèn dels ingressos de les famílies directament vinculats a la retribució per la seva aportació a l'activitat productiva (remuneració d'assalariats i excedent brut d'explotació), però també està influïda per l'activitat de l'Administració pública mitjançant els impostos i les prestacions socials.

L'àmbit geogràfic d'aquesta operació són les comarques i els municipis de Catalunya de més de 5.000 habitants i les capitals comarcals.

L'Idescat elabora aquesta sèrie i és coherent amb les dades dels comptes de renda de les llars de la Comptabilitat regional d'Espanya de l'INE.

Àmbit geogràfic: Santa Maria de Palautordera

Opcions

En altres seccions