Saltar al contenido principal
Habitatges amb algun membre de 16 a 74 anys que disposen d'accés a Internet. Catalunya. 2019 Per característiques de l'habitatge i tipus de connexió
Connexions de banda ampla Connexions de banda estreta
Total Banda ampla Fixa (ADSL, xarxa de cable, fibra òptica, via satèl·lit, wifi públic o WiMax) Mòbil (dispositiu de mà com un telèfon mòbil almenys 3G, via mòdem USB o targeta) Banda estreta Fixa (mòdem o XDSI) Mòbil (GPRS)
Grandària de la llar
1 membre 497.430 100,0 76,9 88,5 0,4 0,0 0,4
2 membres 730.304 99,7 87,1 84,1 0,5 0,3 0,2
3 membres 595.139 100,0 93,1 87,2 0,7 0,0 0,7
4 membres 495.112 100,0 92,4 86,3 0,6 0,6 0,0
5 membres o més 169.174 100,0 83,2 87,1 2,0 0,0 2,0
Tipus de llar
Llar unipersonal 497.430 100,0 76,9 88,5 0,4 0,0 0,4
Pare o mare sol/a que conviu amb algun fill 291.790 100,0 88,2 87,2 0,8 0,0 0,8
Parella sense fills que convisquin a la llar 466.061 99,6 87,1 87,6 0,8 0,4 0,3
Parella amb fills que conviuen a la llar 1.009.335 100,0 91,6 85,8 0,8 0,3 0,6
Altre tipus de llar 222.542 100,0 89,8 80,6 0,0 0,0 0,0
Grandària del municipi (segons habitants)
De 100.000 i més i capitals de prov. 1.093.359 100,0 87,2 94,1 0,3 0,0 0,3
De 50.000 a menys 100.000 283.048 100,0 93,5 80,0 0,0 0,0 0,0
De 20.000 a menys 50.000 405.755 100,0 83,4 79,8 0,0 0,0 0,0
De 10.000 a menys 20.000 260.741 100,0 93,5 72,4 1,7 0,0 1,7
Menys de 10.000 444.255 99,6 83,4 85,6 1,8 1,1 0,8
Ingressos mensuals nets de la llar
Menys de 900 € 286.652 100,0 69,8 85,5 1,3 0,0 1,3
De 901 a 1.600 € 634.013 100,0 81,5 86,2 0,3 0,0 0,3
De 1.601 a 2.500 € 538.721 100,0 93,6 86,4 1,0 0,0 1,0
Més de 2.500 € 535.503 100,0 96,2 90,3 0,0 0,0 0,0
NS/NR 492.269 99,6 88,3 82,8 1,0 1,0 0,0
Total 2.487.158 99,9 87,3 86,4 0,6 0,2 0,4
Unitats: tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta sobre equipament i ús de tecnologies de la informació i la comunicació a les llars de l'INE.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Comparta esta dirección: https://idescat.cat/pub/ticll19/2.3.1/es