Saltar al contenido principal
Habitatges amb algun membre de 16 a 74 anys que no disposen d'accés a Internet. Catalunya. 2019 Per característiques de l'habitatge i motius de no disposar d'accés a Internet
Total Accés des d'un altre lloc No és necessari (no és útil, no és interessant, etc.) Costos de l'equip elevats Costos de la connexió elevats Pocs coneixements Raons relatives a la seguretat i a la privacitat Banda ampla no disponible a l'àrea geogràfica Altres raons
Grandària de la llar
1 membre 56.922 3,2 86,9 21,1 24,6 65,5 16,4 6,8 27,4
2 membres 72.643 11,6 78,7 33,3 27,1 66,0 9,9 7,7 16,8
3 membres 17.140 13,0 100,0 23,2 23,2 60,3 13,0 13,0 24,9
4 membres 5.022 46,6 0,0 46,6 46,6 0,0 46,6 0,0 53,4
5 membres o més 3.215 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Tipus de llar
Llar unipersonal 56.922 3,2 86,9 21,1 24,6 65,5 16,4 6,8 27,4
Pare o mare sol/a que conviu amb algun fill 16.017 42,5 80,0 41,9 33,5 56,5 23,5 12,1 0,0
Parella sense fills que convisquin a la llar 48.121 3,3 85,1 32,8 26,3 66,7 7,2 7,6 25,3
Parella amb fills que conviuen a la llar 23.432 19,5 64,8 32,4 32,4 35,8 19,5 9,5 43,3
Altre tipus de llar 10.451 0,0 51,1 34,7 34,7 83,5 0,0 0,0 0,0
Grandària del municipi (segons habitants)
De 100.000 i més i capitals de prov. 59.955 17,8 76,7 36,6 26,0 69,3 9,9 0,0 24,5
De 50.000 a menys 100.000 16.463 0,0 78,2 43,7 43,7 57,3 43,7 21,8 43,7
De 20.000 a menys 50.000 31.351 0,0 74,8 22,5 28,8 37,4 6,4 13,5 25,2
De 10.000 a menys 20.000 19.027 11,7 90,4 29,7 29,7 78,7 21,3 0,0 11,7
Menys de 10.000 28.146 6,9 86,3 13,7 20,6 63,6 6,9 13,7 21,2
Ingressos mensuals nets de la llar
Menys de 900 € 54.619 12,7 76,8 39,7 39,8 57,4 17,2 6,6 35,9
De 901 a 1.600 € 50.163 6,5 89,6 20,1 14,3 71,1 10,6 7,7 13,9
De 1.601 a 2.500 € 9.746 0,0 79,5 20,0 40,5 79,5 0,0 20,5 20,9
Més de 2.500 € 1.835 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
NS/NR 38.579 11,8 70,7 31,1 27,0 54,0 16,6 5,8 24,3
Total 154.942 9,6 79,9 29,5 27,9 61,7 13,6 7,5 24,5
Unitats: tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta sobre equipament i ús de tecnologies de la informació i la comunicació a les llars de l'INE.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Comparta esta dirección: https://idescat.cat/pub/ticll19/2.3.2/es