Saltar al contingut principal

Rectificacions. Segons [Data rect.]↑

Rectificacions
Informació afectada Àrea temàtica Data pub. Data rect. ascendent
* Millora de les dades
1  Ús del temps Condicions de vida 27/07/2009 08/01/2010
2  Ús de les TIC pels nens de 10 a 15 anys Recerca · Tecnologia 28/12/2009 21/01/2010
3  Pagaments de la Generalitat de Catalunya al sector no lucratiu Finances públiques 30/09/2008 25/01/2010
4  Població ocupada Treball 18/06/2009 04/02/2010
5  Altitud i superfície 2009 Territori 16/02/2010 26/02/2010
6  Pla d'espais d'interès natural Territori 18/06/2009 03/03/2010
7  Vehicles matriculats (dades provisionals) Transport 13/01/2010 04/03/2010
8  Repoblacions forestals. Berguedà Medi ambient 02/11/2009 08/03/2010
9  Salaris pactats en acords col·lectius Treball 21/07/2009 10/03/2010
11  Conciliacions individuals resoltes Treball 23/03/2010 31/03/2010
12  Sismologia a la Selva Medi ambient 18/06/2009 12/04/2010
13  Jutjats socials Treball 18/06/2009 15/04/2010
14  Policia local Justícia · Seguretat 07/04/2010 20/04/2010
15  Viatges a Catalunya. 2005-2009 Turisme 18/06/2009 23/04/2010
16  Viatges a Catalunya. Despesa turística Turisme 08/10/2009 23/04/2010
  • Pàgina següent