Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sector d'activitat (CCAE-2009)
Barcelona. 2n trimestre del 2021
    Valor
Agricultura 11,6
Indústria 404,2
Construcció 162,2
Serveis 1.954,9
Total 2.533,0
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.