Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més
Sexe / Grups d'edat
Catalunya. 4t trimestre de 1999
    Homes     Dones     Total
De 16 a 19 anys 161,8 153,8 315,6
De 20 a 24 anys 256,8 244,2 501,0
De 25 a 54 anys 1.379,8 1.369,7 2.749,5
De 55 anys i més 749,1 928,6 1.677,7
Total 2.547,5 2.696,3 5.243,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.