Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més
Grups d'edat
Catalunya. 4t trimestre de 1999
    Valor
De 16 a 19 anys 315,6
De 20 a 24 anys 501,0
De 25 a 54 anys 2.749,5
De 55 anys i més 1.677,7
Total 5.243,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.