Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sexe / Sector d'activitat (CCAE-93)
Catalunya. 1999
    Homes     Dones     Total
Agricultura 67,2 18,3 85,5
Indústria 540,8 187,5 728,3
Construcció 238,0 12,6 250,6
Serveis 761,3 803,3 1.564,7
Total 1.607,4 1.021,7 2.629,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.