Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sector d'activitat (CCAE-93)
Catalunya. 1999
    Valor
Agricultura 85,5
Indústria 728,3
Construcció 250,6
Serveis 1.564,7
Total 2.629,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.