Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sector d'activitat (CCAE-2009)
Catalunya. 2020
    Valor
Agricultura 46,5
Indústria 587,5
Construcció 199,7
Serveis 2.502,2
Total 3.335,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.