Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sector d'activitat (CCAE-2009) / Sexe
Catalunya. 2n trimestre del 2021
    Homes     Dones     Total
Agricultura 42,4 8,4 50,7
Indústria 398,5 166,9 565,4
Construcció 204,9 18,0 222,9
Serveis 1.161,9 1.416,2 2.578,1
Total 1.807,6 1.609,5 3.417,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.