Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Sexe
Catalunya. 2020
    Valor
Homes 1.408,7
Dones 1.403,3
Total 2.812,0
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.