Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Taxa d'ocupació Catalunya. 2020
    Valor
Total 52,7
Unitats: Tant per cent.
Font: Enquesta de població activa, INE.