Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Taxa d'ocupació
Sexe
Catalunya. 2020
    Valor
Homes 57,4
Dones 48,3
Total 52,7
Unitats: Tant per cent.
Font: Enquesta de població activa, INE.