Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sexe
Espanya. 2018
    Valor
Homes 10.532,0
Dones 8.795,7
Total 19.327,7
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.