Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sector d'activitat (CCAE-93)
Espanya. 1999
    Valor
Agricultura 1.048,7
Indústria 2.957,9
Construcció 1.572,2
Serveis 9.111,0
Total 14.689,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.