Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sector d'activitat (CCAE-93)
Espanya. 2008
    Valor
Agricultura 888,4
Indústria 3.264,1
Construcció 2.408,7
Serveis 13.908,6
Total 20.469,7
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.