Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sector d'activitat (CCAE-2009)
Espanya. 1r trimestre del 2022
    Valor
Agricultura 827,7
Indústria 2.697,1
Construcció 1.316,3
Serveis 15.243,6
Total 20.084,7
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.